Boekgegevens
Titel: Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache
Auteur: Okon, C.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1888
Nimwegen: H.C.A. Thieme
2. verb. und beträchtlich verm. Aufl
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-836
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202912
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
herinneringsteeken bo§ ®cnfma( — ®entmale, ©enfmafcr ge-
denkteeken der oudheid,
zaken baS ®ing — ®ingc, Singer kleine voorwerpen,
doornstruiken ber ®orn — ®ornen, ®Brner dorens,
leervakken baë gath — go^cr, gache laden,
draden ber goben — Saben, gäben leiddraad,
familie baë @ci(hlecf)t — ©efchlec^te, @efcf)letï|ter geslacht der
woorden.
gezichten ba§ ©efitht — ©efic^te, ©efiehter aangezicht.
ambtsgewaad ba§ ©emanb — ©ewanbe, ©ewönber kleedden.
glassoorten ba§ ©Iaë — ©lofe, ©löjer glazen.
steenrotsen ber ©rot — ©rate, ©röten graten van een visch.
houtsoorten ba§ ^lolj — ^olje, §öljer stukken hout.
hoornsoorten baS Horn — §ornc, ^(örner horens.
granen baê fiorn — fiorne, fiörner korrels. ,
moezen baé firaut — firaute, ftröuter kruiden.
winkels ber Caben — Saben, üöben luiken.
gedeelten van land ba§ 2onb — Üanbe, Sönber landen, ryken.
vlammen baS.fiic^t - Sickte, üic^ter kaarsen.
manschappen ber 9)Jonn — 9)}anncn, 9)lönner mannen.
manen ber SKonb — fflfonbe, ®!onben maanden.
plaatsen ber Crt — Crte, Crter steden en dorpen.
struisvogels ber Straufe — Strauße, Ströufeer ruikers.
zinnen baê äöort — äBorte, Sßörter woorden.
duimen ber 3otI — Solle, Solle tollen.
golgenbe ^aben anbere SKeljraa^lformen.
ber 3ln()alt - bie 3lnl)altêpuntte.
ber. ïlnlaB - bie Veranlajfungen.
ber Setrug — bie Sßetrügereien.
ber Sunb — bie SUnbniffe (Sünbe).
ber ®anf — bie ®ant)agungen.
bie (ifjxt — bie (f^rcnernjeifungen.
baë gigentum — bie ®efil)tümer, Sejitjungen.
baë gintommen — bie öintünfte.
baë (Srbe — bie grbji^aftcn.