Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
86.
ENGELSCHE

81.
Al waart gij zoo rijk als Cresiis ; indien gij geene 1
weet te stellen 2 aan uwe begeerten , zult gij altijd arm zijn,
ISoch genie 3, noch vlugheid 4 van geest 5 kan zedeloosheid 6
in een' schrijver 7 verschoonen. Hoewel hij van iedereen kwaad
spreekt 8, wordt bij door niemand geloofd, en de geheele we-
reld mistromvt 9 bem. Die goddeloozen 10 spotten met 11
de deugd, en maken de godsdienst 12 helagchelijk 13. Spot
niet met 14 de ongelukken van anderen , in plaats 15 van
medelijden met hen te hebben 16. Gierigaards 17 zijn
gekweld 18 met de begeerte om te vermeerderen 19 hetgene
zij hebben , en met de vrees van het te verliezen 20. De
vleijerij kan niemand be7iadeelen 21 dan hem, aan wien zij
behaagt. Dit gebeurde na den beroemde7t 22 slag van Actium.
1 hounds.
2 to put.
3 neither genius.
4 nor quickness.
5 wit.
6 immorality.
7 author.
8 to traduce.
9 to distrust.
10 impious people.
11 scoff at.
12 turn religion.
13 to ridicule.
14 to laugh at.
15 instead.
16 of pitying them.
17 covetous men.
18 to be tormented.
19 to increase.
20 to lose.
21 to hurt.
22 famous.
5. Over de Lijdende Werkwoorden,
De lijdende werkwoorden, zoo als men reeds heeft kunnen op-
merken , worden gevormd uit het verleden deelwoord van een be-
drijvend werkwoord, met bijvoeging van het hulpwerkwoord to Ie,
als: to he loved, bemind worden; to he reproved, bestraft worden;
to he despised, veracht worden.
Vervoeging van H Lijdend Werhooord
TO BE LOVED.
INDICATIVE MOOD,
Present tense.
I am loved.
Thou art loved.
He is loved.
We are loved.
You are loved.
They are loved.
BEMIND WORDEN,
AANTOONENDE WIJS,
Tegenwoordige tijd.
Ik word bemind.
Gij wordt bemind.
Hij wordt bemind.
AVij worden bemind.
Gij wordt bemind.
Zij worden bemind.