Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
84.
ENGELSCHE
aanboden: »Indien bij xaei^vofdert 7 dan ^ betgeen regtvaar-
dig 9 is, zijn er geene geseiienken noodig 10; en indien bij
andere voornemens beeft, is bij niet rijk genoeg-, om mij om te
Jcoopen 11." Een goed koning raadpleegt 12 niet zoo zeer 13
zijne eigene waardigheid en grootheid 14, als wel hét voordeel
cn 't geluk zijner onderdanen 15. De tverkzame 16 man
verbant \*7 dc luiheid!^ uit zijn huis, en beschouwt 19 haar
als zijne grootste vijandin. De hinderlijke liefde 20 wordt
steeds beloond.
7 to desire.
8 but.
9 just.
10 there is no occa-
sion for.
11 to bribe.
12 to consult.
13 not so much.
14 elevation.
15 subject.
16 laborious.
17 to shut out..
18 idleness.
19 to consider.
20 filial piety.
from.
78.
Zou ik deze vrienden niet verzocht 1 hebben ? Ja, indien
zij t* huis geweest waren. Zouden zij de aardrijkskunde 2 niet
geleerd hebben ? Ik geloof 't niet. Is uw broeder verleden
jaar niet in Duitschland gestorve7i 3 ? AVerd uw neef, in 't
laatste gevecht 4, niet in den schouder 5 gewond 6? Ik be-
wonder deze schoone, groote en rijke stad; bare geregelde 7
gebouwen 8 bevallen 9 op 10 't eerste gezigt ; hare ligging
is zeer gemakkelijk 11 ; hare pleinen 12 schijnen 13 mij toe
schoon te zijn. Edellieden 14! herinjiert u 15, dat eene
luisterrijke 16 geboorte 17 baren schoonsten 18 glans 19 van
de dengd ontvangt. De vleijerij heeft eene groote zachtheid 20
in bare stem; 't is moeijelijk niet naar baar te luisteren 21 ;
dit weet gij bij ondervinding.
' 1 to invite. 8 building. 15 remember.
2 geography. 9 to please. 16 illustrious.
' 3 to die. 10 at. 17 birth.
4 battle. 11 convenient. 18 most shining.
5 shoulder. 12 square. 19 lustre.
6 to wound. 13 to appear. 20 sweetness.
7 regular. 14 nobles. 21 to listen.
79.
Hebben zij u, in dat geval 1, niet aanbevolen 2 ? Heeft
1 case. 2 to recommend.