Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. 83
dea goeden naam, en rer/ee?? 10 het ligchaam. Gij zegt
maar zij gelooven *t niet. Ik hen tevreden met zijne onderwer-
jnng 12 ; ik zal liem 't geld weergeven. Ik bid n, er mij
nimmer meer over te sprehen 13. De schoonste bloemen
duren 14 maar een' korten lijd; de wind verwelkt 15 haar,
en de zon verdroogt 16 haar. Een welopgevoed 17 zoon staat
nimmer op 18 tegen den vader: bij bemint, eert en acht bem.
10 to consome, 13 never to speak to me 15 to wither.
11 so. any more about it. 16 to scorch.
12 submission. 14 to last. 17 well-educated.
18 to rebel,
76.
Heeft bij n niet een middel 1 voorgesteld 2 ? Verwerpt 3
bij dc waarheid niet? Ja, want bet gezigt 4 derzelve mishaagt
hem. Indien gij iels beloofd hebt, al is het aan een' vijand,
hehoort gij 5 de belofte, die gij hem gedaa^i 6 hebt, niet te
verbreken 7. Hij belijdt 8 kleine misslagen 9, om te over-
tuigen 10, dat bij geene groole heeft. Wij hebben groote voor-
deden getrokken uit 11 de geschiedenis: zij is de school der
zeden 12 voor alle menscben; zij brengt 13 de ondengd ew rer-
achting 13*, ontmaskert 14 valsche deugden, en bewijst 15,
door duizenden voorbeelden 16, dat niets groot kan geoaamd
worden dan eer en deugd.
1 remedy. 7 to break. 13 to bring.
2 to propose. 8 to confess. 13* into contempt.
3 to reject. 9 small failings. 14 to unmask.
4 sight, 10 to persuade. 15 to prove.
5 you ought. 11 to reap from. 16 instance.
6 made, 12 school of morality.
77.
Aan menscben van verdienste 1 doet Z Aq nakomeling schap 1
regt wedervarend^ betgeen hunne tijdgenooten 4 bon dikwerf
weigeren. Epaminondas weigerde ds geschenken 5 van Darius,
en zeide tot degenen , die ze hem van xvege 6 dien koning
1 of merit. 3 to render justice. 5 present.
2 posterity. 4 contemporary. 6 from.
6*