Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
ENGELSCHE

i
dieo post 9; bij bad geene bekwaamheden. Zij schrijven 10
bonne opstellen over ^ zij zullen weldra gereed zijn. Ilij ba-
schrijft W Aq schoo7ihedenvan dat bevalliglandschap,
en ook de onista^idigheden 14 van die gebeurtenis 15. Deze
wetten zijn sedert lang afgeschaft 16 ; wist gij dat niet 1 ?
Zij hadden de brieven verzegeld 18, eer gij gereed waart. Zij
badden getuigen 19 omgekocht 20, eer wij ben gehoord hadden.
9 place. 13 charming. 17 did you not know it?
10 to transcribe. circumstance, 18 to seal.
11 to describe. 15 event. 19 witness.
12 beauty. 16 to abolish. 20 to corrupt.
74.
Gehoorzaam uw* ouders; bemin en eerbiedig 1 ben zoo lang
als 2 gij leeft. liet geluk der kinderen hangt dikwerf af
va9i 3 de ouders. Ouders! leert 4 uw' kinderen gehoorzaam-
heid, en zij zullen u zegenen^\ leert bun matigheid en zij
zullen eene goede gezondheid genieten; leert hun zedigheid 7,
en zij zullen ingetogen 8 zijn; leert bun liefdadigheid 9, cn
zij zullen bemind worden. Gij hebt uw' broeder vertoornd
gij hebt hem strikke^i gespanneii 11 , en hem vernederd 12.
Zij , die Q dit verteld 13 bebben , weten 't niet. Welk eene
verontschuldiging 14 ! Deze held 15 beeft dit volk in hunne
oude 10 vrijheid 17 hersteld 18.
1 to respect. 7 modesty. 13 told.
2 as loDg as. 8 reserved. 14i excuse.
3 often depends upon. 9 charity. 15 hero.
4 to tench, 10 to vex. 16 ancient.
5 to bless. 11 laid snares for, 17 liberty.
G temperance. 12 to humble. 18 to reestablish;
75.
Cesar (Caïsar) overwon 1 landschappen, en onderwierp^ ge-
heele natiën. Ik beweer 3 en zal altijd beweren, dat men niet
gelukkig kan zijn lon^QT de beoefening 4 deugd. Vermijdt
de dronkenschap Qi zij verstompt! hei ver sta7id ^^ bezwalkt^
1 to conquer.
2 to subduo.
3 to maintain.
4 practising.
5 beware of.
6 drunkenness.
7 to impair.
8 understanding.
9 to tarnish.