Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
W'
88. ENGELSCHE
ten 8 dien jongeling de wiskunde 9 Ie leeren; was dit niet
zeer dwaas? Vreest God gedurende 10 uw gansche leven, en
gij zult waarlijk gelukkig zijn. Ik zal mijne pogingen 11 bij
de uwen voeg&n 12, en dan zullen wij gewis slagen, om onze
inkomsten 13 te vermeerderen 14.
8 to compel. 11 efforts. 13 income.
9 mathematics. 13 to join. Ié to increase.
10 during.
70.
Zij zullen deze stof 1 zwart verwen 2 cn die rood. Gij
schijnt Z iQQV tteuing \ te zijn; wat deert ^ u? Hij herkende^
uwe handteekeiiing 7 niet ; ik geloof dat bij onoplettend was.
Zij sclienen misnoegd 8 , wat was de oorzaak daarvan ? Dat
moet gij bun zeiven vragen. Hij miskent 9 zijne vrienden, se-
dert zijne bevordering 10. Dat is slecht genoeg. Zij vermeer-
deren hunnen roem door nieuwe daden van moed 11; zij zijn
daarom verheugd 12 en tevreden. Deze kinderen vertalen uit
het Engelsch in H Fransch 13 , zij hebben veel geleerd eu
besleden hunnen tijd wel. Dat verheugt mij.
1 stuff. 6 to recognize. 10 preferment.
2 to dye black, 7 handwriting, 11 acts of courage:
3 to seem. 8 dissatisfied. 12 joyful.
4 dull. 9 does not acknow- 13 translate English
Ö to ail. ledge. into Prench.
71,
Deze boomen hrengen 1 alle jaren 2 goede vrncbtcn voort^
Zij voerden 3 nieuwe gewoonten 4 in. Gij verleidt 5 de ö?j-
wetenden 6 door uwe gesprekken 7. AVie heeft deze werken
vertaald? Ik kan 't u niet zeggen : ik geloof de taalmeester,
welke die jongelingen ondertvijst 8. Hij zal u weder naar huis
geleidend ^ indien gij nog een oogenblik wacht. BenadeelenX^
zij uwe belangen 11 niet? Gij behoordet 12 dat niet te vra-
1 to produce. 5 to seduce. 9 to bring back.
2 every year. C ignorant. 10 to hurt,
3 to introduce. 7 discourse. 11 interest.
4 custom. 8 to teach; to instruct. 12 ought.