Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. 79
en niet zonder reden. Hij heschuldigt 19 a van wangedrag 20,
19 to accuse. 20 misdemeanour.
68.
Hij schepte vermaah in 1 tegenspreken 2, en is verblijd
■wanneer een ander hoos wordt 3. Deze schoone beschrijvingen 4
bevallen 5 altijd 6. Zij verzwegen 7 liet grootste gedeelte van
hetgene zij gehoorde badden. Zij mishaagt^ door bare ^ro^sc/i-
heidyO\ maar wij zwijgenll in weertvil van ons zeiven
Zij scheppen genoegett 13 in H aanhweeken van 14 kunsten
en wetenschappen. Wij beklaagden 15, cn wij zullen altijd
beklagen de ongelukkigen , die niets te eten of te drinken
hebben. Zï] verschijne7icn verdwijne^i 17 in een oogenblik;
wat beteekent 18 toch *) dit alles? Zij vreesden 19 ontdekt
te worden , daarom gingen zij dadelijk 20 been. Vreczen zij
dan uwe gramschap 21 niet ?
1 took pleasure in. f) 8 heard. 15 to pity.
2 contradicting. 9 to displease. 16 to appear.
3 to grow angry, 10 haughtiness. 17 to disappear.
4 description. 11 to be silent. 18 to signify.
5 are.,., pleasing. 12 in spite of ourselves. 19 to fear.
6 always. 13 they ^re pleased. 20 immediately.
7 to conceal. 14 in cultivating. 21 anger.
69.
Verberg de ware 1 beweegredenen 2 van zljn gedraj niet,
want bet is 7iuttig 3, dat wij die welen. Hij schept ver-
maak 4 in iedereen te kwellen 5; ik ken hem sedert lang. Zij
overtreden 6 de wellen van bet land, cn verdienen daarom
gestraft te worden. Wij badden mijn' neef gedwo7tgen 7 zijn
buis te verkoopen, om zijne schulden te betalen. Ta^ noodzaak-^
1 true. 4 to delight. C to transgress.
2 motive. 5 torment. 7 to constrain.
3 useful.
*) Dit voegwoord van versterking of aandringing wordt in het
Engelseh eigenlijk geheel en al gemist; het moet dus, naar omstan-
digheden, door eene omschrijving vertaald worden; hier, b. v. als:
zeg, of eilieve ! wat beteekent dit alles; pray, what signifies enz.
t) Na de voorzetsels — to uitgezonderd — gebruikt men altijd
het tegenwoordig deelwoord.