Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
78. ENGELSCHE
66.
Hij diende 1 liet vaderland 2 verscheidene jaren, en kwam
niet terug zonder mijn verlof 3. Ik hen voornemens 4, dat
gerucht 5 tegen te spreken 6 , opdat niemand bedrogen 7
worde. Zij hadden eene groote som gelds geboden 8; maar
bij wilde 't niet. Hebben zij awe slechte 9 handelwijs 10
verdragen Wl Ja, wat zouden zij gedaa?iM bebben? Laat ons
't kwaad 13 voorkomen 14 en 't goede doen: dit is de
pligt 14* van een' Christen 15. Hebben die lieden niet verkre-
gen betgene zij vraagden ? Neen, want zij hadden U niet
noodig 16. Dan bebben zij mij bedrogen ; voortaan 17 zal ik
hen niet gelooven. Ik heken 18, dat gij gelijk hebt; ik zou'
hetzelfde 19 doen.
U* daty.
15 Cbristian.'
16 tbey were not in
want of it.
17 in füture.
18 to eonfess.
19 the same.
1 to serve.
2 country.
3 leave.
'4 I intend.
5 report,
6 to contradict«
7 to deceive.
8 to offer.
9 ill.
10 treatment.
11 to suffer.
12 done.
13 mischief.
14 to prevent:
IV°. 67.
Gij zult gemakkelijk 1 bemerken 2 , of zij schuldig 3 zïjn ;
maar wat mij aangaat 4, ik weet er niets van. Wij zijn
dezen koopman honderd gulden schuldig 5; wij zullen hem
morgen of overmorgen betalen. Zij bebben eene belooning 6
ontvangen voor deze schitterende 7 daad. Hadden zij niet bet
toppunt 8 van eer bereikt 9 ? Gewis ; door hunnen heldenmoed 10
en hunne onversaagdheid 11. Ik beb gebreken 12 iu dat werk
ontdekt 13; maar gij wilt het niet gelooven. Ontvang 14 mijn'
dank 15 voor al uwe vriendelijkheid; ik zal die steeds ge-
denken 16. Wij zijn onvergenoegd in 17 dezen stand 18,
8 highest pitch, 13 to discover,
pinnacle. 14 to receive.
9 to attain.
10 valour.
11 intrepidity,
12 defect.
1 easily.
2 perceive.
3 guilty.
4 as for me.
5 to owe.
6 reward.
7 brilliant.
15 thanks.
16 to be mindful of.
17 displeased with.
18 situation.