Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
77
3 to enrich,
4 to embellish.
5 to reflect.
6 shortness.
7 to lie.
8 as often as.
9 to open.
16 service.
17 to offer,
18 to suffer.
19 wound.
20 to renew.
21 plot.
22 to discover.
niet vergeven had. lÜj heeft zijne familie verrijkt 3, cn hij zal
zijne buitenplaats verfraaijen 4. Zij denken na 5 over de
kortheid 6 van 'I leven, cn besteden bunnen lijd wel. Hij
liegt 7 zoo menigmaal als 8 hij zijn' mond open doet 9. Ik
zal toestemmen in 10 ^ihutvelijk 11 van mijn' zoon, zoo-
dra ik zal teruggekomen zijn. Gij moet niet dien ligtgeloovigen 12
man met ijdele 13 beloften in slaap wiegen 15. Schaamt gij
u ?iiet 15 ? durft gij dit zeggen ? Hebben zij uw* vader hunne
diensten 16 aangeboden 17? Hadden zij niet met geduld
geleden 18? Zullen zij niet al de wonden 19 van mijn hart
vernieuwen 20 ? AVij hebben den aanslag 21 legen u 07itdekt 22;
gij zijt gered.
10 to consent to.
11 marriage.
12 credulous.
13 vain.
14 to wheedle.
15 are you not asha-
med.
65.
Wij zijn verpligt 07is 3 -dtin 't 07tregtvaardig \ juk %
07iderwerpe7i 3; laat ons geduldig zijn. Zij zullen buonen
roeyn 4 heztvalke7i 5; maar zij willen 't niet gelooven. Leg uw
hart ope7h voor 6 uwe vrienden; zij zullen u helpen en bij-
staa7i 7. Hij is een schurk 8, wanl hij heeft een gedeelte
van het geld achtergehouden 9. Deze veldheer zal de krijgs-
iucht\{i in het Xc^qv ha7idhave7t. 11, en de vijanden rers/rtrt/i 12.
Heeft hij reeds de ioestem7ning 13 des konings verkregeti 14 ?
Sedert lang. Hadden zij bun oogmerk 15 bereikt IQ'> Ik
geloof 't niet; zij zijn te voorziglig geweest. Hebben zij
voorzien i7i de7i nood 17 van die 07igelukkige 18 familie?
Dat is eene andere vraag. Wie werd ter dood gebragt 19 ?
Socrates, de wijsgeer 20.
1 unjust. 8 rogue.
2 yoke. 9 to retain.
3 to submit. 10 discipline.
4 glory. 11 to maintain,
5 to sully. 12 to defeat.
6 open your heart to. 13 consent.
7 to succour. 14 to obtain.
15 end, aim.
16 to attain.
17 to relieve the wants.
18 unfortunate,
19 put.
20 philosopher.