Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI VOOKBEKIGT.
Hartelijh wensdh iJc, dat dit Werkje, ter bevordering
van het leeren der Engelsche taal, nuttig moge zijn!
■ "jja
ÏOORBERIGT VOOR DEN ZESDEiV DRUK.
-»^c-
Door de Uitgevers verzocht zijnde eene nieuwe uitgave
van dit schoolboek te bezorgen, heb ik zulks te eerder op
mij genomen, omdat een zesde druk eener Spraakkunst,
hier te lande ten minste, eene zoo zeldzame gebeurtenis is,
dat het als een zekere waarborg van derzelver deugde-
lijkheid te beschouwen is. Ook is de naam van iiukrat
te gunstig onder de Engelsche grammatici bekend dan dat
eene navolging van zijne Spraakkunst eene nadere aanbe-
veling zou vereischen.
AMSTEitDAM, p. M. COWAN.
Maart 18 52.
VOORBERIGT VOOR DEi\ ZEVENDEN DRUK.
Gaarne heb ilc mij op verlangen der Heeren Uitgevers
bereid getoond, om de correctie der proefbladen dezer
zevende uitgave van mckkaï's Spraakkunst op mij te ne-
men. De bewerker der vorige uitgave had het overige
der taak, H inbrengen nl. van kleine bijvoegingen en ver-
anderingen , gemakkelijk gemaakt.
AMSTERDAM, 18C0. A. B. M.