Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
71
week in gezelschap Z ^ayiQ^&X met die vreemdelingen 4? Ja,
mijn Vriend! Zijn wij dan zoo grillig 5? Wie zegt 6 dal?
Niemand spreehtl^t van. Zijn deze jonge lieden zoo ijverig^
geweest ? Gewis ; zij bevallen 9 buitengemeen. Ik was he-
hommerd 10 loen uwe bedienden bij mij kwamen 115 ik wist
niet 12 wat ik denken 13 zou. Hij was boos 14 geweest ;
maar bij wilde het niet weten 15. Dat geloof 16 ik niet; gij
vergist «17,
3 company.
4 foreigner.
5 fantastical.
6 says.
7 speaks.
8 zealous.
9 please.
10 sorrowful.
11 came.
12 I did not know.
l\^ 52.
13 think.
14 angry.
15 not acknowledge it.
16 believe.
17 yoa ate mistaken.
Ik zal stajidvastiq 1 zijn, wees daarvan verzekerd 2. Hij
is altijd ernstig 3 ea knorrig 4, dat verveelt ons 5. Hij
zal zwaarmoedig 6 zijn, als iiij ^iverneemt 7. Ik ken hem
sedert verscheidene jaren. Is hij ook niet trotsch 8 en verwaandQl
In 't geheel niet; wie beeft u dit verteld 10? Het is een
lasteraar 11, Hij zou onbeschaamd 12 en onsta7idvastig 13
zijn , indien hij in Qwe plaats 14 ware. Dat kan onmogelijk
zijn. Deze ziekte^i 15 zijn ongeneeslijk 16 volgeiis 17 de gevoelens
Tan die geneesheeren 18. Die menschen zijn twistziek 19 en
gemelijk 20; ik weet er de reden 21 niet van.
8 proud. 15 disease.
9 presomptuous. 16 incurable.
10 told.
11 slanderer.
12 impudent.
13 inconstant.
14 place.
N^ 53.
1 firm.
2 be sure of it.
3 grave.
4 peevish.
5 we are tired of it.
6 melancholy.
7 learns.
17 according.
18 physician,
19 litigious.
20 fretful.
21 reason.
De menscben zouden niet otiverbeterlijk 1 zijn, indien zij
goede raadsliede7i 2 hadden, die hen 07idersteunde7i 3. Uwe
misslageih 4 zijn onverschoonlijk 5 ; gij hebt dit met opzet 6
5 inexcnsable.
6 on purpose.
1 incorrigible.
2 adviser.
3 supported.
4 fault.