Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
70.
ENGELSCHE
Ben ik edelmoedig 6? Zijt gij -vermetel 7? Is hij zoo ondanJs'
haar 8 ? Zijn wij zoo bedrogen 9 ? Zijt gij getrouw aan mv
vaderland XKil Zijn zij lelagchelijk 11? ik hen niet ^crce^? 12;
gij moet wachten 13. Hij is niet bevreesd 14, zoo als men u
verzekerde 15. Zij zijn niet onredelijk 16; zij zijn mensch-
lievendXl en zeer wellevend Ik ben hlijde 19 dit te welen;
maar hij twijfelt er aan 20.
6 générons.
7 rash.
8 nngratefnl.
9 deceived.
10 faithful to your
country.
11 ridiculous.
12 ready.
13 wait,
14, afraid.
15 assured.
Pi®. 50.
3 6 nnreasonahle.
17 humane.
18 polite.
19 glad.
20 he doults of it.
Ik was ligtgeloovig 1 , maar ik zal 2 niet meer zijn. Gij
waart 07igeduldig 3, wees het niet meer. Hij was buitenge-
meen 4 onwelleve^id 5; ik haat 6 en veracht 7 hem. Zij
zijn in gedurige 8 vrees 9, ik zal Iien gerust stellen 10. Was
ik niet zorgvuldig 11 in dien tijd? Ja, ik moet o prijzen 12
ex\verheffenV6, Was dit beminnelijke meisje niet spaarzaam\^^
en matig 15? Ja, zij was het. Waren wij niet vriendelijk 16
en ioegeve7id 17? Genoeg Vriend! laat ons va7i iets a7iders\^
spreken. Va7i harte gaarne 19. Begin maar 20,
X credulous.
2 so.
3 impatient.
4 extremely.
5 impolite.
6 hate.
7 despise.
8 continual. 15 frugal.
9 fear. 16 kind.
10 tranquillize, quiet, 17 indulgent.
11 careful. 18 of something else.
12 commend. 19 with all my heart.
13 extol. 20 do but begin.
14 saving.
IV^ 51.
Ik ben in de kerk 1 geweest met uw' vader, uwe moeder
en uwe nichten; maar waar zijt gij geweest? Op bet bal 2 met
Mijnbeer uw' oom *). Ik ben er verblijd over. Zijt gij deze
1 at cburcb. 2 hall.
*) Het woord Mijnheer wordt in zulke spreekwijzen niet ver-
taald; men zegt alleen: your uncle; zoo ook: Mevrouw uwe tante,
your aunt.