Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
KV
VOORBERIGT VOOR DEN EERSTEN DRUK.
Het gunstig onthaal, hetwelk de Spraahhunst van den
Heer mcekat in Engeland geniet, en het algemeen gebruik,
dat men er daar van maakt, zijn lewijzen van derzelver
nuttigheid. Ik besloot daarom dit Werkje voor de Hol-
landsche Jeugd te bearbeiden; dan bemerkte weldra, dat
ik geene hlooté vertaling kon leveren. In de eerste plaats
moesten er opstellen bij gemaakt worden, om de taalregels
in praktijk te brengen, dewijl de tegenwoordige manier
om vreemde talen te onderwijzen dit vereischt. Ten tweede
moest er veel bijgevoegd worden-, want er zijn een aantal
dingen, die de Engelschen, als van zelve, door het gebruik
weten, en welke zij dus meestal in hunne Spraakkunsten
voorbijgaan ; deze, evenwel, moeten door den vreemdeling
aangeleerd worden: zoo als, b. v., het gebruik der ver-
schillende voorzetsels achter de werkwoorden, enz. — In
hoe verre het mij gelukt is dit naar behoor en te doen, laat
ik gaarne aan de beoordeeling van deskundigen. Ook heb
ik de volgorde, die mdrkat in de Syntaxis heeft, naar
de gewone manier, waarvan zij afmjkt, veranderd.
Wat het Nederduitsch aangaat, hetzelve is naar de re-
gelen van de Heeren weiland en siegenbeek, dewijl deze,
in de scholen behooren onderwezen te worden^ ingerigt.