Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
61
\
Perfect tense,
I have leen dining ^
Thou hast leen dining,
lie has leen dining.
We have leen dining,
You have leen dining,
They have leen dining.
Pluperfect tense,
I had leen dining,
Thou hadst leen dining,
He had leen dining,
We had leen dining,
You had leen dining.
They had leen dining,
Volmaakt verleden tijd.
Ik heb gegeten (ben etende ge-
weest , enz.).
Gij hebt gegeten.
Hij heeft gegeten.
"Wij hebben gegeten.
Gij hebt gegeten.
Zij hebben gegeten.
Meer dan volm. verl. tijd.
Ik had gegeten (was etende ge-
weest, enz.).
Gij hadt gegeten.
Hij had gegeten.
"VVij hadden gegeten.
Gij hadt gegeten.
Zij hadden gegeten.
Zoo ook met io do en de onbepaalde wijs van het werkwoord; als:
Present tense,
I do write.
Thou dost write.
He does write,
We do write.
You do write,
They do write.
Imperfect tense ^
I did write,
Thou didst write.
He did write.
We did write.
You did write,
They did write.
Tegenwoordige tijd.
Ik schrijf (ben werkelijk bezig met
schrijven , enz.).
Gij schrijft.
Hij schrijft.
Wij schrijven.
Gij schrijft.
Zij schrijven.
Onvolm. verleden tijd.
Ik schreef (was werkelijk bezig met
schrijven , enz.).
Gij schreeft.
Hij schreef.
Wij schreven.
Gij schreeft.
Zij schreven.
Hierbij moet men opmerken, dat 1 do write sterker bevestigt dan
1 write; 't eerste wil zoo veel zeggen als voorzeker, ik schrijf.
Voorts zij men indachtig dat deze wijze van vervoegen veel in ont-»
kennende, maar lijna altijd in vragende volzinnen gebruikt wordt,
zoo alii in de volgende voorbeelden kan worden opgemerkt.
Het hulpwerkwoord io do wordt ook dikwerf in plaats van een
werkwoord gebruikt, om de herhaling van het werkwoord te voor-
komen : You do not atiend to your studies as he does, gij legt u
niet zoo toe op uwe studiën als hij (doet).