Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. 55
He was with them at three Hij was dezea namiddag te drie
o'clock this afternoon, ure bij hen.
Hieruit blijkt dus, dat de onvolmaakt verleden en de volmaakt
verleden tijd beide eeue daad aanduiden, die voorbij is; met dit
onderscheid, dat de eerste een' tijd opgeeft, die geheel voorbij is —
waarvan niets meer overig blijft — terwijl de tijd, dien de tweede
aanduidt, nog niet geheel voorbij is, maar nog voortduurt; daarom
zegt men:
Philosophers have made great De wijsgeeren hebben in deze
discoveries in this century, eeuw groote ontdekkingen ge-
daan.
Maar als wij van de vorige eeuw spreken :
Philosophers made great dis- De wijsgeeren maakten, in de
coveries in the last century, vorige eeuw, groote ontdek-
kingen.
Zoo ook:
He has leen much ajjlicted this Hij is dit jaar zeer bedroefd ge-
year, worden.
Maar:
He was much afflicted last year. Hij werd verleden jaar zeer be-
droefd.
De meer dan volmaakt verleden tijd duidt eene daad aan, die
niet alleen voorbij is in den tijd, waarin men spreekt, maar zelfs
reeds voorbij was in den tijd, waarvan men spreekt:
1 had finished my letter lefore Ik had mijn' brief geëindigd,
he arrived, voordat hij aankwam.
I had dined when he entered, Ik had gegeten, toen hij inkwam.
De eerste toekomende tijd vertoont de daad als nog moetende
geschieden, hetzij dan met of aonder aanduiding van den juisten
tijd , b. v.:
The sun will rise to-morrow, De zon zal morgen opkomen.
I shall see them again, Ik zal hen wederzien.
De tweede toekomende tijd duidt aan, dat eene daad geschied zal
zijn op of vóór den tijd van eene andere toekomende daad; of hij
duidt eene zaak aan , die toekomend is op den tijd , waarin men
Bpreekt, maar die verleden zal zijn op den tijd, waarvan men
spreekt: