Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
ENGELSCHE
F effect tense.
Volmaakt verleden tijd.
I may or can have had.
Thou mayst or canst have had.
Be may or can have had.
We may or can have had.
You may or can have had.
They may or can have had,
Fluperfect tense,
I might, could^ would or
should have had.
Thou mightst, couldst, wouldst
or shouldst have had.
He might, could, would or should
have had.
We might, could, *oouldor should
have had.
You might, cottld, would or should
have had.
They might, coidd, would or
should have had,
subjunctive mood,
Fresent tense^
If I have.
If thou have,
If he have.
If we have,
If you have ,
If they have,
I m
(I
Of
Ik mag of kan
Gij moogt of kant
Hij mag of kan
"VVij mogen of kunnen
Gij moogt of kunt
Zij mogen of kunnen
Meer dan volm. verleden tijd.
Ik mogt, kon , wilde of zon
gehad hebben.
Gij mogt, kondet, wildet
zoudt gehad hebben.
Hij mogt, kon , wilde of zoa
gehad hebben.
Wij mogten , konden , wilden of
zouden gehad hebben.
Gij mogt, kondet, wildet of
zoudt gehad hebben.
Zij mogten, konden, wtlden of
zonden gehad hebben.
aanvoegende wijs.
Tegenwoordige tijd.
Indien ik hebbe.
Indien gij hebbet.
Indien bij hebbe.
Indien wij hebben.
Indien gij hebbet.
Indien zij hebben.
indien zij neboen.
De overige tijden der aanvoegende wijs zijn gelijk aan de eerste
personen enkelvoud van dezelfde tijden der aantoonende wijs.
Infinitive mood , Onbepaalde wijs.
to have, hebben."
to have had, gehad hebben,
having, hebbende.
had, gehad.
Vervoeging van het Hulpwerkwoord
Tegenwoordige tijd:
Volmaakte tijd:
Tegenwoordig deelwoord:
Verleden deelwoord:
t o be,
Farticiples,
Fresent: being.
Fast: been.
zij n.
Deelwoorden."
Tegenwoordig: zijnde.
Verleden: geweest.
â