Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
50 ENGELSCHE
Het meervoud ia others, ea ia den tweeden naamval others' /
b. v.: some are of this opinion, others of that, sommigen zijn
van dit gevoelen, anderen van dat; there are several who mind
others' business more than their own, velen zien meer op de zaken
van anderen dan op hunne eigene.
"Wanneer other door an wordt voorafgegaan, schrijft men deze
woorden aan elkander.
Deze voornaamwoorden veranderen niet door de geslachten.
Opstel over de Onbepaalde Voornaamwoorden.
41.
Niemand gelooft 1, dat wij die zaak onderzocht 2 hebben.
ISiemandZ\% zoo doof 4 als hij, (^eeSniel Äoore?« 6 wil. Som-
migen zijn van dit gevoelen, maar «Z? sla er geen geloof aan^.
Wij bebben denzelfden visscher 8 en denzelfden jager 9 in
't bosch 10 gezien. Velen denken, dat bet niet waar is; maar
Vrij weten *t beter. Alles is bier in wa7iorde 11, wat is daar
de rede7i 12 va7i 13. Me7i zegt\^^ dat de Heer S. zich ver-
dro7iken heeft 15, maar ik geloof, dat het ojitv aarheid ïs 16.
Kunt gij idereen hiervan overtuige7iNeen, dat is onmoge-
lijk. Anderen verbalen , dat bij zich dood gestoheyi 18 heeft;
men weet niet, wat me7i geloove7i zal 19. Schoon sommigen
van u wijs en goed moge7i zijn 20, eens anderen gedrag 21
is niet altijd zoo> Bemoei u nooit ^^ de zaken van anderen.
1 believes. 9 huntsman. IG it to be an untruth.
2 investigated. 10 wood. 17 convince.
3 no one. 11 disorder. 18 stabbed himself.
4 deaf. 12 reason. 19 what to believe.
5 that. 13 of it. 20 may be.
6 hear. 14 it is said. 21 behaviour.
7 I don't give credit 15 has drowned him- 22 never meddle,
to it. self.
8 fisherman.
ZESDE HOOFDDEEL.
Over de Werkwoorden.
1. Be verschillende Werkwoorden.
De werkwoorden duiden daden aan, die men verrigt of lijdt; —
sommige duiden ook den staat van een' persoon aan: b. v.: to
m