Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
37
(Icte scliooncr dan die. De lanen 10 van die buitenplaats zijn
hreeder 11 dan deze; maar deze zijn veel langer. Zij bebben
gekocht 12 , oj) eene openbare verkooping 13 , deze stoelen ,
die tafels, deze schrijftafel 14, dit kabinet 15 en deze latafel
16. Zet die knoopen 17 aan dezen rok, en maak de knoops»
gaten 18 wijder.
10 alley.
]1 broad.
12 bought.
13 at a public sale.
14 writing-table.
15 cabinet.
35.
16 chest of drawers.
17 button.
18 button-hole.
Die schilderijen 1 zijn veel schooner dan deze. Aan wieih 2
behooren zij 3 ? Aan dien winkelier 4; bij heeft ze ge-
kocht van dezen uitdrager 5. Breng deze bedden 6, die kus-
sens 7, deze dekens 8 en die lakens 9 aan de moeder van die
ongelukkige kinderen. Wij maken gebruik 10 van die middc'
len 11, om ons oogmerk te bereiken 12. Wij bebben
men 13 die getieesmiddelen 14, en zullen herstellen 15 van
deze ziekte 16. Gij hebt u overgegeven 17 aan die ondeugden,
zoo als deze menschen weten. Dit ongeluk 18 beeft deze men-
schen beroofd 19 van al hunne bezittingen 20.
picture.
to whom.
do they belong.
shopkeeper.
broker.
bed.
cushion.
8 blanket.
9 sheet.
10 make use.
11 means.
12 to gain oar aim.
13 taken.
14 physics.
N®. 36.
15 recover.
16 from this sickness.
17 abandoned yourself.
18 misfortune.
19 bereft.
20 possessions.
De onwetendheid 1 van die menseben is de oorzaak 2 van
hunne eigenwijsheid 3 en koppigheid 4. Deze hoogmoed 5 is
de oorzaak van zijn verderf 6 en van het bare; ik heb hen
meer dan eens gewaarschuwd 7. Deze armoede 8 en ellende 9
zijn de gevolgen van die ongebondenheid 10. MezQ voorspoedt! ^
1 ignorance.
2 cause.
3 arrogance.
4 obstinacy.
5 pride.
6 ruin.
7 warned.
8 poverty.
9 misery.
10 licentiousness.
11 prosperity.