Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
ENGELSCHE
■ i.
Jieid 7 en opgeruimdheid 8 van owe nichten en de haren. Zijn
crediet 9 is grooter dan bet onze, en evenwel 10 liebben wij
meer geld cn bezittingen dan hij. Onze hooptvaren 11 zijn veel
heter 12 dan de bunnen en de uwen; maar uwe pahhuizen 13
zijn grooter dan de onzen en de hunnen. Wij sprehen dikwerf 14
over 15 uwe geleerdheid 16 en zijne losbandigheid 17.
7 fidelity. II merchandise. 15 of.
8 cheerfulness. 12 much better. 16 erudition.
9 credit. 13 warehouse. 17 Hceutiousness.
10 nevertheless. 14 often sjieak.
3. Ooer de Aanwijzende Voornamwoorden.
De Aanwijzende voornaamwoorden wijzen den persoon of de zaak
aan, op welke zij betrekking hebbeui zij zijn: this, deze, dit, meer-
vond these, deze ; that, die, dat; meervoud those, die.
This, deze, dit, heeft betrekking op den persoon of de zaak, die
het digtste bij is; that slaat op den persoon of de zaak, die verder
af is, b. V.: This man is more intelligent than that, deze man
is verstandiger dan die.
Wanneer men van twee zaken spreekt, duidt this de laatstge-
noemde , en that de eerstgenoemde aan , schoon men hiervoor ook
ihe former en the latter (zie bladz. 28) zou kunnen bezigen;
I ^^^^^ l tends to
I ihe former J
discontent — ik spreek van rijkdom
b. V.; / speah of wealth and poverty;
excite pride, |
this
ihe latter
en
armoede;J Iwekt den hooemoedop.f \ onte-
1de eerste] ^ ^ (de laatstej
vredenheid.
Deze voornaamwoorden veranderen niet door de geslachten.
Opstellen over de AanwijzeJide Voornaamwoorden,
N°. 34.
Deze opstellen 1 zijn gemakkelijk 2 voor de leerlingen , die
met aandacht 3 de regels 4 gelezen 5 hebben. Die hoorn 6
is meer beladen 7 met vruchten 8 dan deze, en eve^iwel 9 is
1 exercise.
2 easy.
3 attentively.
4 rule.
5 read.
6 tree.
7 loaded.
S fruit.
9 nevertheless.