Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
ENGELSCHE
hurg 2, maar mijne broeders zijn in (de) kerk. Uwe neven
vertelden 3 het nieuws 4 aan onzen buurman en aan uw' vriend,
maar zij geloofden H niet 5. Uwe moeiten 6 zijn vergeefsch
7, maar haar oom zal wel slagen 8. Ik geef u verlof 9 om
een bezoek te geven 10 aan onze vrienden en de hunnen; zij
woneii 11 in de voorstad 12, of aan H einde 13 vaa die
lange straat. Wij bedanken u voor uwe goedheid 14.
2 theatre. 7 in vain. 11 live.
3 told. 8 sueeeed. 12 subnrb.
4 news. 9 leave. 13 at the end.
5 theydidnotbelieveit. 10 to pay a visit. 14 kindness.
6 trouble.
30.
Hare dochter en zijne nicht zijn welvarend 1, maar zijn oom
en uwe nicht zijn zeer ziek 2. Dat spijt mij 3; maar hoe
•weet gij dal? Ik heh een' brief ontvangen 4 van 5 den ge-
neesheer 6 en van den wondheeler 7. Het onderwijs 8 en de
opvoeding 9 van uwe kinderen zijn beter dan ik geloofde 10;
Mie is hun meester? Gij kent hem ?iiet 11, maar gij zult 12
hem van daag hier zieo. Hunne vorderijigen 13 en de onzen
verschillen 14 veel 15 ; zij leggen ziek toe op 16 talen en
wetenschappen 17. Uwe kinderen en de haren zijn gehoorzaam,
heminnelijk 18 en zeer vlijtig 19.
1 in good health.
2 very iU.
3 I ara sorry for it.
4 received.
5 from.
6 physician.
7 surgeon.
8 instruction.
9 education.
10 believed.
11 you do not know
him.
12 will.
13 progress.
]V°. 31.
14 differ.
15 a great deal.
16 they apply them-
selves to.
17 science.
18 amiable.
19 diligent.
Mijn vader heeft deze eerlijke 1 dagloo7iers 2 aan onzen oom
aanbevolen 3; deze zal Imnne vlijt 4 heloonen 5. Wwïq hezig'
heden 6 en de uwen zijn geëindigd 7, oiaar ons werk 8 moet
1 honest.
2 day-labourer.
3 recommended.
4 diligence.
5 reward.
6 occupations.
7 finished,
8 work.