Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST, 33
2. Over de BeziitelijJce Voornaamwoorden:
De Bezittelijke voornaamwoorden wijzen de bezitting of den eigen-
dom aan van een* persoon; zij zijn de zeven volgende: my, mijn;
iJiy f uw; his f zijn; her, haar; our, ons; your, nw; iheir, hun;
als: my book , mijn boek; his pen, zijne pen. Deze worden bijvoe»
gelijk bezittelijke voornaamwoorden genoemd, omdat zij altijd voor
een zelfstandig naamwoord staan.
De volgende worden zelfstandig bezittelijke voornaamwoorden ge-
noemd, omdat zij, even als de zelfstandige naamwoorden, op zich
zeiven staan, als: mine, de mijne; ihine, de uwe; his, de zijue;
kers, de hare; oïtrs, de onze; yours, de uwe; iheirs, de hunne.
Zij hebben geen lidwoord vóór zich, zoo als in 't Hollandsch. Het
zou dus eene groote fout zijn, te zeggen, my book and the his,
mijn boek en het zijne; dit moet zijn: my book and his. — Tour
friends and ours , uwe vrienden en de onzen, — My children and
hers, mijne kinderen en de haren.
Eertijds gebruikte men mine en ihine, als bijvoegelijk voor de
woorden, die met een* klinker of eene stomme h beginnen, als: mine
ear, mijn oor; dit is nu geen gebruik meer dan soms in dichterlij-
ken of verheven* stijl, en men schrijft: my ear.
Men gebruikt ook de zelfstandige mine, ihine, met het hulpwerk-
woord io be, als:
Thai house is mine, i
of > dat is mijn huis.
That is my house, J
That desk is ihine, 1
of ^ dat is u*v lessenaar.
That is ihy desk, J
That writing-book is ours, 1
of > dat is ons schrijfboek.
That is our xoriting-book, I
Om dc bezitting nog naanwkeuriger aan te daiden, voegt men
own, eigen, bij de bezittelijke voornaamwoorden, b. v.: my own
house, mijn eigen huis; his own shop, zijn eigen winkel; their own
possession, hunne eigene bezitting, enz.
Deze voornaamwoorden veranderen niet door de getallen of geslachten.
Opstellen over de Bezittelijke Vooriiaanavoorden,
29.
Mijn vader, mijne moeder en mijne zusters zij» in 1 deu schouw-
1 at.
3
U