Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
27
Fifteenvijftien.
Sixteen , zestien.
Seventeen, zeventien.
Eighteen, achttien.
Nineteen, negentien.
Twenty, twintig.
Fifhj, vijftig.
Sixty, zestig.
Seventy , zeventig.
Eighty, tachtig
Ninety , negentig.'
A hundred, honderd.
Twenty one, eenentwintig, enz. A thousand, duizend.
Thirty , dertig. A million , een millioen J enz.
Forty, veertig.
De rangschikJcende zijn :
The first, de eerste. •
The second, do tweede.
The third, de derde.
The fourth , de vierde.
The fifth , de vijfde.
The sixth, de zesde.
The seventh, de zevende.
The eifjhih , de achtste.
The ninth , de negende.
The tenth, de tiende.
The eleventh , de elfde.
The twelfth , de twaalfde.
The thirteenth, de dertiende.
The twentieth, de twintigste, enz.
De vergelijkende zijn :
Single, enkelvoudig. Quadruple, viervoudig.
Double, dubbel. Fivefold, vijfvoudig.
Triple, threefold, drievoudig. Sixfold, zesvoudig, enz.
De overige vormt men door fold bij de grondgetallen te voegen.
De verdeelende zijn;
The half, de helft. The fourth part, het vierde ge-
The third part, het derde ge- deelte , enz.
deeltc.
De overige vormt men door part bij de rangschikkende te voegen.
AANMERKINGEN.
1°. Men kan zeggen twenty one, twenty two, enz., en ook:
one and txcenty, two and twenty, enz. het eerste is evenwel
't gebruikelijkste. In jaargetallen mag men de tweede wijze van
schrijven niet bezigen ; men zegge dus: one thousand eight hundred
and thirty seven, en niet: seven and thirty. Men merke bij dit
voorbeeld tevens op, dat de Engelschman gewoonlijk niet zegt: acht'
tien honderd (eighteen hundred) , maar één duizend acht honderd
(one thousand eight hundred).
2®. Hundred neemt altijd het voegwoord and achter zich , wan-
neer er nog een getal wordt bygevoegd; b. v.: jive hundred and
nine, vijf honderd negen.