Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
19
aan oplettendheid 17, naarstigheid 18, werkzaamheid 19,
gelioorzaarnlieid en deogd. De slaap 20 is de znsler des doods.
De weldadigheid 21 is de moeder der deugden. Wij hennen
22 de wetten en gebruiken 23 Tan Engeland.
17 attention.
18 diligence.
19 activity.
20 sleep.
21 benevolence.
N®- 14.
22 We koöw.
23 custom.
Wij kennen den herder en de herderin , den dichter en de
dichteres vaii welhe 1 gij spreekt 2. Uier 3 zijn de voogd
en de voogdes , de zanger en de zangeres, de bruidegom en de
bruid, de abt en de abdis. De keizer en de keizerin van
Oostenrijk 4 wonen 5 te Weenen 6; de keurvorst en de keur-
vorstin van Brandenburg 7 woonden vroeger 7* te Berlijn 8.
De bedienden 9 van den berlog en van de hertogin , van den
graaf en van de gravin. AVij zagen 10 gisteren 11 den beid
eo de heldin, den weduwnaar en de weduw, mv^ 12 weldoener
en onze 13 weldoenster. Ik ben er verblijd over 14.
1 of whom.
2 you speak.
3 here.
4 Austria.
5 reside.
6 at Vienna.
7 Brandeuburgh.
7* formerly resided.
8 Berlin.
9 domestics.
10 saw.
11 yesterday.
12 your.
13 our
14 I am glad of it.
VIERDE HOOFDDEEL.
Over de Sijvoegelijke Naamtcoorden,
Een Bijvoegelijk naamwoord is een woord, dat bij een zelfstandig
naamwoord gevoegd wordt, om eene eigenschap of hoedanigheid aan
te duiden: an industrious man, een vlijtig man; a virtuous woman,
eene deugdzame vrouw; a benevolent mind, een welwillend hart.
In 't Engelsch ondergaan de bijvoegelijke naamwoorden geene ver-
anderingen door de geslachten , getallen of naamvallen, —- Dus zegt
men: a careless horj, een onachtzame jongen; careless girls,
onachtzame meisjes. A great man, een groot man; a great wO'
man, eene groote vrouw; a great tahle, eene groote tafel. Da
woorden careless en great ondergaan hier, door de geslachten, enz,,
volstrekt geene verandering.