Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
241
mensclien stehen zich zelven in 07ikosten 13 , zonder middel
le welen om te betalen; Mij bebben ben reeds gcwaarscbnwd,
maar zij booren niet naar goeden raad. Liefdadtgbeid is de eerste
der Cbristelijlie deugden. Een hetrohhen morgen 14 geeft 15
een' fraaijen dag 16. Waar is 't paleis, Maar de ondeugd
niet hinnen treedt 17? Wij zullen doen, al wat in ons termo'
gen 18i5l9, en twijfelen niet, of gij zult over ons tevreden zijn.
Dat is inderdaad eene voornamelQ beweegreden 21 , Icn minste
het komt mij zoo voor. Gij bebt dit in een' verkeerden 22
jsiM 23 opgenomen 24; en dit is de reden van U misverstajid 25.
13 to put to charge.
14 cloudy morning,
15 turn to.
16 fair day.
17 to intrude.
18 power,
19 lies.
20 cogent,
2L motive.
22 contrary.
23 sense.
24 to take.
25 misunderstanding.
221.
Wij bebben dit aan uwe zorg en \ toevertrouwd omdat wij
uwe oplettendheid hennen. 't Is schandelijker te bedriegen
dan bedrogen te worden 3. Ik houd dit voor eene gewetens^
zaah^, en wil cr mij volstrekt niet mede bemoeijen. Dit is eene
aaneenschakeling S vd^n ongelukkejt zijner over getroffen.
Deze menscben zijn tot de uiterste 7 ellende 8 gebragt, en wel
door bunne eigene schuld, leder mensch is onderhevig 9 aan
dwaling; 't is dus geen wonder, dat gij u bedrogen 10 hebt.
Hoe durft gij de stoutheid 11 hebbea daarvan te spreken? gij
weet, dal gij mij boos maakt. AVij moeten elkanders misslagen 12
terdrage7i 13, om alle ongenoegen te vermijden. Zij zullen
vertrekken, zoodra de gelegenheid zich aanbiedt 14; maar zij
zullen evenwel eerst afscheid van u nemen. Hij is een liefhebber
van muzijk, hij laat cv eten en drinken om 5/aöM 15. Ouder-
dom 16 en ziekte maken 't ligchaam lusteloos 17. Hij beeft
vele bloedverwaiiten 18 en weinige vrienden- Wij zijn volko-
1 charge.
2 to commit.
3 to be cheated.
4 case of conscience.
5 complication.
6 miseries.
7 extreme.
8 wretchedness.
9 liable.
10 to bo mistaken.
11 the face.
12 failing.
13 to bear with.
34 offers itself.
15 to forget.
16 age.
17 dull.
18 many relations.