Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
240.
ENGELSCHE
219.
Wij hebben al die redenen overwogen 1, en moeien beken-
nen , dat uwe moeder gelijk had , aldus te handelen. De hna-
gingen 2 van 't geweien ontrusten ons dikwerf meer dan eene
zware ziekte 3. Ilij is een mensch van een' vluggert geest 4 ,
cn zeer aangenaam in den omgang. Ik zal u met mijn voorne-
men hekend maken 5 , en ik twijfel niet, of gij zult mij in
die moeijelijke laak ondersteunen. Ieder spreekt naar zijn
gevoelen 6 ; gij moet daarom niet boos zijn , integendeel, bet
behoort zoo. Uwe nicht was gisteren wat ongesteld 7, maar
zij bevindt zich beden veel beter, en zal morgen waarschijnlijk
weer uitgaan. W^ij moeten 't ijzer smeden 8 terwijl 't heet
is; Iaat ons das deze gelegenheid niet laten ontsnappen. Dit is
't ergste, dat hem overkomen 9 kan ; ik heb medelijden met hem,
en zal hem helpen en bijstaan. Er is eene zekere bekoorlijk-
beid 10 in hare woorden: zij is in slaat iedereen te overredetiW.
Dit voorspelde 12 ons eenig onheil 13, daarom waren wij
bevreesd, en durfden ous niet op reis begeven. Zij sterken 14
bem in zijne misdaden 15, zij behoorden bem legen te gaan
cn hem te straffen.
1 to weigh, 6 as he stands affeeted.
2 gnawing. 7 unwell.
3 dangerous illness. 3 to beat; to strike.
4 rcady wit. 9 to befall.
5 to makeacquainted. 10 somethicg bewitching.
220.
Zij hadden zoo veel vermaak , dat zij niet konden scheiden
van 1 hun gezelschap. Zij ademen 2 niets dan wraak 3 , en
niemand kan hen bevredigen 4. Zij houdt dat geheim voor
zich 5, en spreekt met niemand over deze zaak: beeft zij geen
gelijk? Wij hebben er maar 2m H voorbijgaan 6 van gesproken,
wij hadden den tijd niet de zaak verder te onderzoeken 7;
ook hadden wij bem maar hij geval 8 ontmoet. Deze spreker
schikt 9 zijne redevoering 10 naar de vatbaarheid 11 der
geringste 12 toeboorders, daarom hoort men hem gaarne. Deze
11 to persuade,
12 to bode.
13 mischief.
14 to eocourage,
15 wickedness.
1 to break from,
2 to breathe.
3 revenge.
4 to appease.
5 in her breast,
6 cursorily.
7 to investigate,
8 by chance»
9 to calculate,
10 discourse,
11 capacity.
12 meanest.