Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
239
ronduit te beltcnncn. Wanneer gij uitweidt 10 over de gebreken
eens anderen, zoo overdenk ernstig, of gij niel met dezelfde />e-
heht 1\ zijt. Leg u meer toe om wetenschappen Ie verkrijgen dan
mn er mede te pronken 12 ; de menschen nemen meer moeile
om hun' geringen voorraad 13 uit te stallen 14 dan om dien
te vermeerderen. De vrede wordt gemakkelijk gesloten , wanneer
bij voor beide partijen noodzakelijk is. Hij, die met zich zeiven
ingenomen is, komt ligt op 't denkbeeld, dat bij anderen be-
haagt. De waarheid wordt 15 gehoord dan 16 van dege-
nen , die er geen belang bij hebben , om haar te verbergen 17.
10 to descnnt. 13 trifling stock. 16 but.
11 subject to, 14 to expose. 17 to conceal.
12 to make a vain parade of them. 15 seldom.
^^^ 218.
Indien gij aan anderen geheimhouding 1 wilt leeren 2, zoö
begin met u zei ven : boe kunt gij begceren , dat anderen uw
geheim zullen bewaren, indien gij 't zelf niet kunt? De groole
fout in de zamenlevisg is, meer te houden van spreken dan
van aanhooren: weinigen toonen meer we/Zercwc^Äcit? 3 aan ande-
ren , dan zich den schijn te geven 4 van naar hen Ie luiste-
ren , terwijl zij bestendig denken over hetgene zij zeiven te zeg-
gen hebben 5 niet overwegende, dat men anderen mishaagt 5,
wanneer men ziju eigen genoegen zoo ijverig 6 zoekt. Men
vraagde eens aan den Raadpensionaris 7 de Witt, hoe hij zoo
vele verschillende bezigliedeii 8 zonder vertvarring 9, kon
verrigten 10, waarop hij antwoordde: »Ik doe maar één ding
te gelijk 11." De zedigfieid, al ware zij om niels anders aan
to prijzen , laat den mensch in rust 12 , door aanspraak te
maken op 13 weinig; terwijl ijdele 14 roem gedurig werk 15
vcreischt om te scliijnen wat men niet is. Indien wij verstand 16
bebben, vertoont de zedigheid dit bet best; indien wij 't niet hebben,
verbergt zij er 't gebrek van. Inde diepste arwiöcr/e 17 is de deugd
schitterender 18 dan de ondeugd in den groolsten voorspoed.
1 secrecy. 7 Grand Pensionary. 13 by pretendiug to.
2 to teach. 8 variety of business. 14 vain.
3 complaisance. 9 confusion. 15 labour.
4 lo appear. 10 to transact. 16 sense.
5 to displease. 11 at a time, 17 distress.
6 passionately. 12 at ease, 18 illustrious.