Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page

246.
ENGELSCHE
han doen. De menschen zijn 3 dikwerf hunne deogden of on-
deugden zoowel aan de opvoeding als nafi 3 de natuur rcr-
schuldigd 3. Eene onfeilbare 4 wijze 5 om uwe kinderen o?i-
geluhkig 6 te maken, is, al hnnne hegecrlen in ie willigend.
AVanneer gij een' raad ontvangt, die uwe begeerte vleit 8, zoo
onderzoek dien wèl. Willig uwe begeerten niet in ten hostel
van minstepu7it 11 der dengd; want indien men eens hare
grenzen overtreedt ,, loopt men gevaar V« de ondeugd/e
te7i 13. Zij, die de meeste gebreken hebben, zijn ook H meest
ge7ieif/d 14, ze in anderen op te merken. Let op uw' goede7i
naatn 15 , maar nog meer op uw geweten : 't is eene ijdele 16
vreugde, beter te schijnen dan gij zijt; maar 't is een groote ze-
gen , te zijn , wat men moet zijn. Laat uw gedrag 't gevolg 17
zijn van overleg 18 en niet van ongeduld. Eene verdie7ide loftui-
ting 19 is eene schuld; maar vleijerij is een noodlottig geschenk.
De gierigheid is altijd arm, maar arm door bare eigene schuld.
Een mensch, die ééns uitmunt, vindt weldra bewonderaars.
3 to owe to.
é iafallibie.
5 way.
6 miserable.
7 to indulge.
8 to satisfy.
9 at the expence.
10 slightest.
11 article.
12 to transgress.
13 to fall into.
14 prone.
15 reputation,
16 empty.
17 result.
18 deliberation.
19 deserved praise.
217.
Wanneer men zich boos maakt, straft men , als *t ware,
zich zelven , voor den misslag van een' ander'. De voordeeligste 1 ^
de redelijksteen de vermakelijkste wraak is, te maken, dat het
belang van den beleediger 2 vordert, u niet ten tweedemale te
he7iadeele7i 3. 't Was een gezpgde van Socrates: » Dat wij
eten cn drinken om te leven , maar niet leven om te eten en te
drinken." Tijd wordt er gevorderd 4 om groote 07itxverpen 5 tot
rijpheid 6 te brengen ; overhaasti7ig 7 doet 9 het best overlegde 8
plan in duige7i v^^/e/i 9; geduld duet het moeijclijkste gelukken.
Wanneer wij -onze gobreken willen verbergen , doen wij die
dikwerf grooter schijnen; 't is veiliger en gemakkelijker ze
1 profitable. 4 is required. 7 precipitation,
2 injurer; insulter; 5 project. 8 contrived.
offender, 6 maturity, 9 to ruin,
3 to hurt.