Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. 235
ncn missen 12, maar licbtgij hun gevraagd of zij mij kannen
missen Indien wij ons zeiven niet vleiden, dan zou de \leijerij van
anderen ons niet schaden 13. Voordat wij een ding hegeeren , moes-
ton wij onderzoehen 14 welk het geluk is van hen , die 't hezitten.
12 to do without. 13 to hurt. 14, to examine.
212.
Laat ons gaarne zijn, waar wij zijn; en laat ons tevreden zijn
met hetgene wij hebben, cn wij zullen gelukkig wezen. Koning
Antigonus in eene zeer ongemahhelijhe 1 plaats gelegerd 2
zijnde, hoorde 3 twee soldaten, die daarover morden en kwaad
Tan bem spraken. In plaats van hen te straften voor bunne
onbeschaamdheid 4, zeide hij bun: »Indien gij kwaad wilt
spreken van uw' koning, zoo gaat wat verder 5 van zijne
tent 6 slaan, opdat bij n niet hoore." — De mier 7 is 't zin*
neheeld 8 der vlijt 9, 't Jam en de duif van de zachtheid 10
en nederigheid. De gezondheid is de dochter der ligchaamsoe-
fe7Üng 11 en der matigheid. Zorgen cn ongelukken 12 zijn
dikwerf de medgezellen der grootheid. Vrees en onwetendheid
zijn de hroniien 13 van 't bijgeloo.''. Toen men Zeno verhaalde,
dat al zijne bezittingen 14 verloren waren, zeide hij: yiWel-,
nu 15 ! de fortuin wil 16 mij een' wijsgeer maken."
1 inconvenient. 7 ant. 13 source.
2 to encamp. 8 emblem. 14 property, (enJcel*
3 to overhear. 9 industry. voud.)
4 insolence. 10 meekness. 15 well then.
5 at a distance; II exercise. 16 has a mind.
6 tent. 12 adversity.
N®. 213.
Men veronderstelt, dat bet licht een uitvloeisel 1 der zon
is. De misslag van den ecnen mensch is eene les voor den an-
deren. De Hollanders zijn, over 't algemeen, vlijtig 2, gedul-
dig, werkzaam, zindelijk 3, matig 4 en spaarzaam 5. De
vorsten zijn dikwerf ongelukkiger dan 't grootste gedeelte hun-
ner onderdanen. De wereld beloont soms den schijn der ver-
dienste meer dan de verdienste zelve. Eene al te schroomval-
lige 6 vooriigtigheid is de vijandin der groole daden 7. De
1 emanation. 4 sober. 6 too circumspect,
2 industrious. 5 frugal, 7 achievement,
3 neat.