Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
231
2oa.
Waah zorgvuldig 1 over uwe zinnen , opdat 2 de onmalig-
Iieid u niet 2 overmeestere 3, en uwe zinnen niet dieneji 4,
om uwe ziel te bezoedelen 5. Hoewel een eeretitel G overgebragt 7
kan worden op de nahomelingschap 8, zoo kunnen evenwel dc
veredelende 9 hoedanigheden, zoo als grootheid van ziel, niet
overgehragt worden. — Eroslratus stak den tempel van Diana te
Epheze i7i brand 10, om ziju' naam onsterfelijk te maken 11;
en hij bereikte zijn oogmerk. —De 12 van hoornen werd ge-
bruikt om op te schrijven, voordat bet papier uitgevonden was. AVel-
ke rijkdommen wij ook bezitten, en hoe ongelukkig ook onze letter-
kundige 13 voortbrengselen zijn , wij zijn nooit tevreden over onze
fortuin, noch 14 over ons verstand. De liefde voor onze
vijanden moet geene^jw/ew 15 hebben in ons hart; hoewel zy, in
ons uitwendig 16 gedrag, cenige grenzen schijnt te hebben. Hoe-
wel de eerzucht eene ondeugd mag genoemd worden, is zij evenwel
de grondslag van vele deugden, 't Is een zeker teeken 17 van ziels-
kracht 18 de ziel te bewareft voor 19 hoogmoed in voorspoed ,
en neer sla gtigheid 20 te vermijden 21 in tegenspoed.
9 ennobliog.
10 to set on fire.
11 to immortalize.
12 bark.
13 literary.
Id) dissatisfied«
15 bound.
16 outward.
17 mark.
18 fortitude.
19 to preserve from.'
20 depressing ansieties;
dejection.
21 to shun.
1 keep a strict watch.
2 lest.
3 to get master of.
4 be the instrument.
5 to pollute.
6 honourable title.
7 to convey to.
8 posterity.
N®. 207.
Epaminondas weigerde de geschenken van Darius, en zeide
tot degenen, die ze hem van wege 1 dien koning aanbo-
den: Wanneer hij niets van mij begeert dan wat regtvaar-
dig is, zij7i er gee7ie geschenken noodig 2 ; en als hij an-
dere oogmerken beeft , is hij niet rijk genoeg om mij om
te koope7i'^ 3. — Een oploope7id 4 gestel 5 maakt een' mcnsch
07ibekwaam 6 voor zijne zaken , berooft 7 hem van zijne rede,
ontneemt 8 hem al wal groot is in zijne natuur en maakt hem
1 from. 3 to bribe. G unfit.
2 there is no occasion 4 passionate. 7 to deprive,
for. 5 temper. 8 to rob of.