Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
230. ENGELSCHE
zijn uitzigt 13 was edel en zijn gestel 14 siert; niemand hon
zijn' hoog spannen 15 dan hij zelf. — Iclomeneus, een der
dapperste koningen van Griekenland , op het punt zijnde van
schipbreuk te lijden 16, deed eeneye/o//e 17 aan Neptunus, dal,
indien hij 't ontkwam , hij, bij zijne terugkomst in zijn land,
hem *t eerste voorwerp 18, 't welk hij ontiooelte, zou opof-
feren 19. Ilij bad bet ongeluk zijn'eigen'zoon te ontmoeten; hij
doodde hem , en was daarom verpligt zijn vaderland te verlaten.
33 aspect. 16 of heing ship- 18 object.
14 constitufion. wrecked. 19 to sacrifice.
15 to bend. 17 vow.
K®. 205-
Cesar en Calo hadden denzelfden trap 1 van roem bereikt,
maar la7igs 2 verschillende wegen : Cesar was beroemd 3 wegeiis 4
zijne edelmoedigheid, Calo wegens zijne opregtheid 5; bij den
eerste 6 vond de ongelukkige cfiXXQ schuilplaats 7, bij dcnlaat-
ste 8 vond de schuldige gewis zijn' ondergang 9. Ccsar
stondnaar 10 de opperheerschappij 11, en zccht nieuwe oor-
logen, om zijne krijgskunde aan den dog te leggen 12; maar
wat Cato aangaat, zijne eenige studie was gematigdheid, een
geregeld gedrag en de grootste 13 strengheid ; hl] wedijverde 14
met den dcipperste in dapperheid, met den zedigste in zedigheid,
roet den opreglste in opregtheid. — Nadat Alexander Porus over-
wonnen had, spaarde bij niet alleen diens leven, maar //e/n
toe 15 den titel van honing te behouden, cn vergrootte 16 zijne
staten 17. — Homerus, die de fabelen van goden en halfgoden 18
verzon 19, is de aangrnaamste leugenaar, die er ooit geweest
is. 't Is eene onregtvaardigbeid, dat zij, die zich verdienstelijk
maken hij 20 't vaderland , niet beloond worden. Er is geen
Staat, die niet geheel 21 kan omvergeworpen 22 worden door
burgeroorlogen 23.
1 degree. 9 destroction. 17 dominions.
2 by. 10 to aim at. 18 demi-gods.
3 celebrated. 11 sovereign command. 19 to invent.
4 for, 12 to display. 20 to deserve well of.
5 integrity. 13 rigorous. 21 utterly.
6 former. 14 to contend. 22 overthrown,
7 asylum. 15 to allow. 23 civil
S latter. 16 to enlarge.