Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
229
lage gemeenzaamheid. De toorn moge eensMaps ontvlatnmen 7
in den boezem van een' wijze, maar bij blijft alleen bestendig in
't hart der dwazen. De staat der dieren is zeer verscbillend
van dien der menseben: de dieren worden door de natnnr ge-
kleed en gewapend , 'de menschen niet; de dieren hereihen 8
spoedig banne kracht 9 cn volmaaktheid, maar de mensch
hlijft lang 10 in zijne kindschheid. De geschiedenis is 't af-
heeUsel 11 der tijden en der menscben en hij gevolg 12 de
bceldlenis der onstandvastigheid en eigenzinnigheid 13. De re-
genboog wordt gevormd door de zonnestralen, teruggekaatst 14
door de regendroppels. — Orpliens, volgens de fabel, vermeng-
de 15, op zulk eene aangename wijze, zijne stem met de luit 16,
dat bij den loop der rivieren stuitte 17, de stormen stilde, de
wildste beesten tot zich trok 18, en zelfs hoornen en rotsen Io-
woog 19. — De Scgtische 20 afgezanten zeiden lot Alexander
den Grooten: »Indien uw persoon zoo reusachtig 21 ware als
uwe begeerten, dan zou de wereld u niet kunnen bevatten 22;
uwc regterband zou *t Oosten , en uwe linkerband 't Westen
aanraken; en, indien gij de ^e/eee^e aarde 23 overwonnen hadt,
dan zoutlt gij den oorlog tegen dc gebeele natuur ondernemen.'*
7 to glance. 13 caprice.
8 to attain. 14 to reflect.
9 vigour. 15 to mingle.
10 to continue long. 16 lute.
11 picture. 17 to stop.
12 consequently, 18 to attract.
204.
19 to give motion to.
20 Scythian.
21 gigantic.
22 to contain.
23 all mankind.
Darius, bij zijne nederlaag 1 verpligt zijnde water vol 2
te drinken, verzekerde zijn' soldaten, dat hij nooit met meer
smaak gedronken had. — Willem de Veroveraar 3 was een der
grootste veldheeren van zijn' tijd 4 ; in bem waren werkzaam-
heid, waakzaamheids en onversaagdheid 6 vereenigd, bij was
stipt 7 in de krijgstucht 8, hield zijne soldaten in eene vol-
maakte gehoorzaamheid, en evenwel won 9 bij hunne toegenegen^
heid 10; hij verstoJidM de krijgsku7ist 11 in den grojid 12;
1 defeat. 5 vigilance. 9 to gain.
2 mud. 6 intrepidity. 10 affection.
3 conqueror, 7 strict. 11 military art.
4 age. 8 discipline. 12 he was perfect master of.