Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
228. ENGELSCHE
die van 'tligchaom: cenige zijn ivezentlijh 19, andere i7ige»
heeld 20. Waarom hebt gij den we^ verlaten 21, dien gy begon-
nen hadt te volgen? Omdat ik bemerkte, dat die niet goed was.
19 real. 20 imaginary. 21 to deviate from.
N°. 202.
't Is heler een' twist te voorkomen dan dien naderhand te
wreken. Geene wraak is heldhaftiger 1 dan die, welke den
nijd kwelt 2 door goed le doen. P>n vergenoegd hart en een
goed geweien maken den mensch in alle staalden 3 gelukkig.
Hij, die durft 4 sterven , weet niet wat vreezen is. Zonder
een' vriend is de wereld slechts eene wildernis 5. De voor-
spoed wint vrienden ; de legcnspoed beproeft 6 hen. Een
mensch kan duizend hijzo7idere 7 kennissen hebben, zonder
één' vriend ; indien gij een' enkelen vriend hebt, zoo acht u
gelukkig. De verkwister 8 besteelt 9 zijne erfgenamen ; de
gierigaard besteelt zich zeiven. Een mensch wordt somtijds be-
schuldigd van hoogmoed 10 alleen 11 omdat zijne beschuldigers
zeiven trotscb zouden zijn , wanneer zij in zijne plaats waren.
Een mensch moet zich nooit schämest 12 zijn ongelijk le be-
kennen 13; want dit wil met anderewoorden zeggen, dat men
van daag wijzer is dan gisteren. Er is geen grooter verraad 14
dan eerst iemands vertrouwen tc winnen en het daarna te mis-
bruiken 15. 't Is een even groot punt van wijsbeid, onwe-
tendheid le verbergen als kennis aan den dag te leggen. De
gewoonte is de plaag 16 der wijzen en de afgod 17 der dwa-
zen. Dwalefi 18 is menschelijk, vergeven is goddelijk.
1 heroic. 7 intimate. 13 to own.
2 to torment, 8 prodigal, 14 treachery.
3 condition. 9 to rob. 15 to abuse.
4 to dare. 10 pride. 16 plague.
5 wilderness; 11 merely. 17 idol.
G to try. 12 to be ashamed, 18 to err.
N°. 203.
Hij, die waarlijk wellevend is, weet tegen te spreken 1 met
eerbied en Ic behagen zonder vleijen 2 ; hij is even zeer 3
verivijderd 4 van eene laffe 5 toegevendheid 6 als van eene
1 to contradict, 3 equally. 5 insipid.
2 adulation. 4 remote, 6 complaisance.