Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
spraakkunst:
227
ten en liunnc laagheid 12 hebben ben zóó ierneer gesla-
gen 13, dat zij 't leven moede zijn 14. Ik was zóó aange-
daan 15, dat ik die plaats moest verlalan , hoewel men mij
dringend 16 om hulp verzocht. Wij hebben ons sterh 17 ver-
zet 18 tegen die maatregelen; maar wij konden die niet voor-
komen 19. Ik willigde 20 zijn verzoek 21 in 20, omdat ik dit
noodig vond; anders zou ik mij niet bebben lalen overhalen. Met
dc wijste 22 beeft de Schepper ons leven vermengd^Z
met vermaak cn moeite; hai ons dan 't leven als zoodanig ont-
vangen en ons in ons lot schikken. Dc ouden behooren de jongen
te onderwijzen 24 , en de jongen moeten de ouden navolgen.
12 baseness of mind.
13 dejected.
14 to be weary of,
15 affected.
16 pressingly.
17 strenuously,
18 to oppose.
19 to prevent.
20 to yield to.
21 solicitation.
22 purpose.
23 to chequer.
24 to tcachj instruct.
201.
Indien voorname 1 personen, aan den eenen kant, aan beris-
ping 2 zijn blootgesteld, zoo zijn zij 't aan dan anderen kant
even zeer aan vleijerij; ontvangen zij verwijlen, die hun niet
toekomen 3, zij krijgen ook loftuitingen 4, die zij niet verdie-
nen. Zij gedroegen zich listig 5, en verstrikten 6 ons, eer
■wij den lijd hadden om bon te ontsnappen. Luiheid, gemak 7 en
voorspoed hebben eene natuurlijke strekking 8 tol dwaasheid en
ondeugd. Uit de teleurstellingen en beproevingen 9 zien wij
onvoldoende 10 der wereldsche 11 dingen tot ons geluk, cn
leeren 't in de godsdienst cn de deiigil zoeken. Gelijk er nie-
mand londergebreken 12 is, zoo is er ook bijna niemand, dio
niet de eene of andere beminnelijke hoedanigheid heeft. Geen
menschelijk geluk is zóó zuiver, dat het niet eenige vermenging
bevat. De hooj>, die vervrolijkende\Z star des levens, 14
een' straal 15 van licht door de digtste duisternis 16. Gunsten
van allerlei soort worden verdubbeld, wanneer zij spoedig bewe-
zen 17 worden, 't Is met de ktvalen 18 van 'l hart, als met
1 distinguished.
2 censure.
3 are due to.
4 praise.
6 craftily.
6 to ensnare.
7 ease.
8 tendency.
9 trials.
10 insufliciency.
11 temporal.
12 failing.
13 cheering.
14 to dart.
15 ray.
16 gloom.
3 7 to confer:
18 disease.
15*