Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
226.
ENGELSCHE
199.
De luiheid 1 ondermijnt 2 eiken grondslag 3 van deugd ,
en stort 4 een' vloed 5 van ondeugden en onheilen 6 over
ons uit 4. De oude weiten van Rome waren zóó verre van te
dulden 7, dat een Romeinsch burger ter dood geliragl werd ,
dfit zij niet eens toelieten , dat men hem bond of geeselde 8.
Vele menschen geven duidelijke 9 bewijzen 10, dat zij de
grondregelen der godsdienst, óf niet gelooven, ófcr dc11
niet van gevoelen. Wij vinden nergens een schitterender 12
of schooner schoutotooneel 13 in de natuur dan dat, het-
welk de 02)' e7i ondergang 14 der zon vertoont. Het is de
gewoonte der Mahomedanen 15 , wanneer zij een gedrukt of
geschreven stuk papier op den grond zien liggen , iiet op le
rapen, cn 't zorgvuldig ter zijde te leggen 16, als niut we-
tende, of 't misschien een stuk nit den Koran bevat. Stel
nimmer uit 17 tot morgen , wat dc rede en uw geweten u zeg-
gen, dat van daag moet gedaan worden; de dag van morgen
is dc uwe niet; en al moogt gij dien beleven , gij moet hem
niet overladen 18 met een' last 19 , die er niet loc behoort.
Hoewel de deugd geene hulp ontleent van 20 de voordcelen
der fortuin , is zij cr evenwel dikwerf van vergezeld.
15 Mahometans.
36 to lay aside.
17 to delay.
IS to overload.
19 burden.
20 to borrow from,'
1 sloth. 8 to whip.
2 to sap. 9 evident,
3 foundation. 10 proof.
4 to pour, 11 power.
5 deluge. 12 splendid.
0 evils. 13 show.
7 to suffer. 14 the rising and setting.
200.
Wanneer gij alle omzigtigheid 1 gebruikt, die de rede u kan
ingeven 2 , zoo laat nwe gebeden evenwel bestendig ten Hemel
klimmen 3 om 07idersteuning 4. Een mensch moet trachten 5
den kring 6 zijner onschuldiqe 7 vermaken zoo ver uit te brei-
den als mogelijk is, opdat hij er zich gerust 8 aan kunne over-
geven en er dat genoegen in vinden, waarover een wijs man niet
behoeft te blozen. Hunne luiheid, hunne wceZ^/e 9 en hunne ver-
maken , hunne strafbare 10 daden, hunne onmatige 11 drifr
1 circumspection. 5 to endeavour, 9 luxury.
2 to suggest. 6 sphere. 10 criminal.
3 to ascend. 7 inoocent. 11 immoderate.
4 support. 8 with safety.'