Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
225
door lage 13 en schandelijke 14 driften. Ik zie zelden een
heerlijk 15 gebouw of een prachtig en statig 16 sluli , zonder
le denken, boe weinig dit alles genoegzaam is, om de eerzucht
cener onsterfelijke ziel te voldoen. Dc ondeugende vliedt 17
wanneer niemand bem vervolgt; maar de regtvaardige stout'
moedig 18 als een leeuw. Hoewel deze vrouw tot een* hoogen
staat 19 verheven 20 werd, was zij evenwel een voorbeeld 21
van godsvrucht en deugd.
13 degrading; 16 pompous; 19 exalted station.
14 shameful. 17 to flee. 20 raised.
15 noble. 18 bold. 21 pattern.
198.
Deze man is zoo hoogmoedig, dat bij de gevcclens van onde-
ren veracht. Wanneer wij ons in een gesprek inlaten 1 met
iemand, moeten wij 't allereerst hedeiiken 2, met wat oog-
merk wij 't doen. Er kan geene orde wezen in 't leven van
een' menscb , die niet een behoorlijk 3 gedeelte 4 van zijn»
tijd bestemt 5 tot eenzaamheid 6 en overdenking 7. Galilei
heeft bet teleskoop 8 uitgevonden, en Harvey ontdekte den om-
loop 9 van 't bloed. AVaarom heeft bij zijne minderen met
verachting 10 behandeld? Weet bij niet, dat dit zeer slecht is?
Deze groote staatkundige 11 liet zijne oogmerken varen 12,
toen bij ze onuitvoerlijk 13 vond. De werken der kunst ont-
vangen een groot voordeel uit bunne gelijkenis met 14 die
der natuur; omdat niet alleen dc overeenkomst vermakelijk
maar ook 't voorbeeld volmaakt is. Wij doen dikwerf dingen,
over 17 welke wij naderhand 16 berouw hebben 17. AVanneer
een menscb lol grootheid verheven 18 wordt, zonder verdiensten,
gebruikt bij dikwerf zijne magt alleen 19 lot bet bevredigen%^
zijner driften. De eerzucht veroorzaakt 21 dikwerf baat, ach-
terhoudendheid 22, tweedragt 23, oproer 24 en oorlog,
9 circulation. 17 to repent of,
10 disdain. 18 raised.
11 politician. 19 solely.
12 to desist from. 20 gratification.
13 impracticable.
14 resemblance to.
15 similitude.
16 afterwards.
1 to fall into conver-
sation.
2 to consider.
3 due.
4 share.
5 to allot.
6 retirement; solitude,
7 reflection.
8 tclcscopo.
21 to occasion.
22 shyness; reservedness;
23 discord.
24 sedition.