Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
a-/-.
222.
ENGELSCHE
gekeurd. Één dag is voldoende, om onzen voorspoed den lo-
dern in ie slaan 7 en geheel te vernietigen 8. Hij, die
't hart vormde, weet gewis wat er in omgaat. Wees nederig
en zedig in uwe gedachten 9, waakzaam 10 en oplelteud
in uw gedrag, mistrouw 11 schoone uiterlijkheden 12, en
onderdruk 13 vermetele 14 begeerten. Het grootste ongeluk
is, veroordeeld te worden door zijn eigen hart. Het grootste
genot, dat hij ooit smaakte, was den ellendige 15 te onder-
steunen 16 en goed te doen. Indien rijkdommen 17 ons ge-
noegen 18 vermeerderen 19 , dan vermeerderen zij in dezelfde
evenredigheid onze begeerten en onze eiscben. Hij , wiens be-
geerten met betrekking tot 20 wereldscbe bezittingen , de
redelijkste 21 eo gematigdste 22 zijn, zal waarschijnlijk
'l rustigste en gelukkigste leven leideu.
7 to scatter. 13 to restrain.
8 to bring to nought. 14 rash.
15 distressed.
16 to relieve.
17 opulence {enkelvoud).
18 gratification.
19 to increase.
20 respecting.
21 reasonable.
22 bounded.
9 opinion.
10 vigilant.
11 to distrust.
12 appearance.
194.
Door een geschikt 1 overleg 2 verlengen 3 wij onzen tijd 5
wij leven meer in eenige weinige jaren dan anderen in vele.
Denk, in uwe geheimste daden, dat gij de geheele wereld tot
getuigen hebt. Zelden of nooit is een toestand op deze wereld
volmaakt gelukkig of geheel ongelukkig 4. Indien de lente
geene bloesems 5 voortbrengt 6 , is er in den zomer geene
schoonheid cn in den herfst geene vrucht. Zoo ook , wanneer de
jeugd wordt doorgebragt 7 zonder studie 8, dan zijn de man-
nelijke jaren vtTachtelijk, en is de ouderdom ongelukkig. Wees
verzekerd, dat orde, ojatigheid cn zuinigheid 9 de noodige
steunsels 10 zijn van elke persoonlijke en bijiondere deugd. De
driften zijn de voornaamste verstoorders 11 van onze rust, de
stormen en onweders 12 der zedelijke wereld. Het pad der
■waarheid is een eenvoudig 13 eu veilig pad 5 AiiAav leugen Xêt
1 proper.
2 management.
3 to prolong.
4 miäerable,
5 blossom.
6 to put forth.
7 to trille away.
8 improvement.
9 economy.
10 snppoitä.
11 destroyer.
12 tempest.
13 plain.
14 falsehood.