Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page

SPRAAKKUNST.
15
en de vorderingen 7 der leerlingen 8. De beschrijving 9
van 't honingrijk 10. De gehoorzaamheid 11 der onderda-
nen 12. De kostschole7i 13 der sleden in Holland, De stand-
vastigheid 14 en eensgezindheid 15 van de inwoners der
dorpen 16. De ijdelheid 17 cn dwaasheid 18 van dit volk 19.
De eigenaars 20 van de bibliotheek 21.
7 progress,
8 pupil.
9 description.
10 kingdom.
11 obedience.
12 subject.
13 boarding-school.
14 constancy.
15 unanimity,
IG village.
7.
17 vanity.
18 folly.
19 this people.
20 owner.
21 library.
De veldheeren 1 plaatsen zich 2 €tan U hoofd 3 des Ie-
gers 4. De wet 5 is de wil 6 van 'l volk. De burger 7 is on-
derworpeti 8 aan de wet. De broederschap 9 is de band 10
der maatschappij 11. Het bekrachtigen 12 van de wet hangt
af van 13 't volk. De zwakheden 14 van den ouderdom 15 zijn
dikwijls 16 de gevolgeii 17 van de 07igereqeldheden 18 der
jeugd 19, Dc leerlingen veriverpen 20 dikwerf 16 de beris'
pingen 21 en vermaningen 22 des ineeslers. Wij bewo^i-
deren 23 de staiidvastigheid 24 en den moed 25 van de
helden 26 des legers. Dc dapperheid 27, ondervinding 28
cn voorzigtigheid 29 van de legerhoofden, die voor de vrij'
héid 30 van 't gemeenebest 31 streden 32.
23 admire.
1 general.
2 place themselves.
3 at the head,
4 army,
>5 law.
6 will.
7 citizen.
8 submitted,
9 fraternity,
10 bond.
11 society.
12 ratification.
13 de|>ends upon.
14 infirmity.
15 old age,
16 often.
17 consequence.
18 debauchery.
19 youth.
20 reject.
21 reproof.
22 admonition.
24 constancy.
25 courage.
26 hero.
27 valour.
28 experience.
29 prudence.
30 liberty.
31 cummonwealth.
32 fought for.
8.
Een stal van een' koetsier 1. Een rijpaard 2 van een' graaf.
Eene hoofdkerk 3 van eene stad. Een spiegel van ecD meisje.
1 coachman. 2 saddle-horse. 3 cathedral.