Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
220. ENGELSCHE
hehandeling 13 vermijden. Den man van deagd en eer zal men
vertrouwen , achlpn, en men zal «ic/fc op hem verlaten Over*
weeg 15 langzaam 16, en volvoer 17 spoedig 18. Een waar
vriend spreekt vertrouwelijk 19, raadt 20 naauwkeurig 21,
helpt gereedelijk 22, waagt 23 stoutmoedig 24, neemt alles
geduldig op, verdedigt standvastig, en blijft een onveranderlijk
vriend. De zinnelijkheid hesmet 25 hetligchaam, verstompt ^^
het versland, verdooft 27 het zedelijk gevoel 28 van 't hart,
en verlaagt 29 den mensch van zijn' rang in de schepping.
13 behaviour. 19 to unbosom one's 24 boldly.
14 to rely on. self freely. 25 to contaminate.
15 to deliberate. 20 to advise. 26 to depress.
16 slowly. 21 justly. 27 to deaden.
17 to execute, 22 readily. 28 moral feelings,
18 promptly. 23 to venture. 29 to degrade.
191.
De luiheid veroorzaakt 1 cn voedt vele kwade driften. Deze
ongelukkige persoon is verscheidene malen ernstig 2 en vrien-
delijk 3 vermaand 4 ; maar te vergeefs, AVanneer uw vriend
belasterd 5 wordt, zoo kies 6, openlijk en stoutmoedig, zijne
partij. Aan weldaden moet men lang en dankbaar denken. De
weg van godsvrucht 7 en deugd, met een' standvastigen 8 en
bestendigen 9 geest vervolgd , zal gewis tot geluk leiden. De
menschelijke zaken zijn in eene gedurige beweging en wanke-
ling 10, bun gelaat 11 elk oogenblik veranderende 12, en
in nieuwe gedaanten 13 overgaande. AVanneer de rust^}!^ van
's menschen hart door eene inwendige 15 oorzaak gestoord 16
wordt, overladen wij bem te vergeefs met rijkdommen en eer.
Overal waar 't Christendom de overhand heeft 17, daar beeft
het de slavernij ontmoedigd, en, in sommige opzigten, vernie-
tigd 18. Wanneer de deugd ons verlaat, en ons geweten ons
verwijten doet, worden wij dikwerf verschrikt 19 door de
1 to give birth to. 8 firm. 14 peace.
2 seriously. 9 constant. 15 internal.
3 aifectionately. 10 fluctuation. 16 to disturb,
4 to admonish. 11 appearance. 17 to prevail.
5 to be calumniated. 12 to alter. 18 lo abolish.
6 to espouse. 13 form. 19 to terrify.
7 piety.