Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
218. ENGELSCHE
7i€id\d^ (lie onder de menschen äcsM«« 20, is nlel zoo zeer/oe
schrijven 21 aan een 07iderscheid ^ dat de natunr in htm oor-
spronkelijk 23 vermogen 24 gemaakt heeft, dan wel aan de groote
vlijt, wajirmede sommigen dit vermogen hebben aangekweekt
19 diversity, 22 distinction. 25 to improve; to
20 to exist. 23 original. cultivate.
21 to attribute. 24 powers.
188.
Een goed en wèl aangekweekt 1 verstand is ver te verkiezen
hoven rang en rijkdom. Wanneer liefdadigheid 2 jegens de
armen door verstand en voorzigtigheid bestuurd 3 wordt, zal
ieder haar deugd noemen. L^at de eer en de voorspoed der on-
deugenden 4, op deze -wereld, geene ontmoediging 5 voor de
deugd zijn. Geduldig, onderworpe^i 6 en dankbaar in ramp*
spoeden 7 en teleurstellingen 8 te zijn , geeft 11 ware 9 gods-
vrucht 10 te kermen 11. Hij is een man van bedorven grond-
beginselen en een verfoeijelijk 12 gedrag, en, wat nog erger
is, hij beroemt zich op 13 zijne scliHode. Wij moeten 07is
wachten 14 de voorbeelden te volgen van zulke menschen, die
de gevoelens, zeden 15 en gewoonten van anderen berispen 16,
alleen 17, omdat zij er onbekend mede zijn 18. Wij wor-
den maar al te dikwerf weggesleept 19 door 't geweld der
driften, of verstikt 20 door de aanlokselen 21 der vermaken.
Groote hoop en lagchende 22 vooruitzigte^i 23 zijn dikwerf
groote vijanden onzer rust. De geneigdheid 24 van sommigen
tot ondeugd, tegen alle grondregelen van belang en eer, is
verbazend 25. Niemand gevoelt zóó zeer 't oiigeluk 26 van
een' ander, als hij, die H ongeluk zelf ondervonde^i 27 heeft.
1 cultivated. 10 piety. 19 hurried away.
2 charity. 11 to demonstrate. 20 to ensnare.
3 to govern. 12 detestable. 21 allurement.
4 bad men. 13 to glory in. 22 florid.
5 discouragement. 34 be careful of. 23 view.
6 resigned. 15 manners. 24 propensity.
7 aflliction. 16 to censure. 25 amazing.
8 disappointment. 17 merely. 26 distress.
9 genuine. 18 to be a stranger to. 27 to experience.
189.
De opgeruimdheid 1 bevordert 2 de gezondheid , verhajtt 3
1 cheerfulness. 2 to promote. 3 to banish.