Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
217
die dep menschelijke nataur eer aandoet. Hunne voornemens wa-
ren goed; mijar door gebrek aan 13 voorzigtigheid, hehhen zij
liet doel 14 niet bereikt 15, waarnaar zij streefden 16. Al
de magt 17 dor spotternij 18, 't heengaan 19 zijner vrienden
en 't verminderen 20 üjnev bezitti?igen'2.\^ waren niet in staat
hem van 22 gr(»ndbeginselen te doen veranderen 22. Tracht 23
altijd zulke verdienstelijke personen te helpen, die ontbloot
schijnen 24 van vrienden. Onwetendlieid en gebrek aan ver-
lichting 25 brengen zinnelijkheid 26 en gierigheid 27 voort ;
alsmede die hevige twisten 28 met anderen over kleinigheden 29 ,
welke zoo veel ellejide 30 en misdaden in de wereld veroorzaken.
13 for want of.
14 mark.
15 missed.
16 to aim at.
17 power.
18 ridicule.
19 desertion.
20 diminution.
21 estate.
22 to shake bis.
23 be solicitious.
25 want of information.
26 sensuality.
27 covetousness.
28 violent contest.
29 trifle.
24 to appear destitute. 30 misery.
K®. 187.
Laat ons standvastig blijven hij 1 die besluiten 2, welke
wij eens, na behoorlijk 3 overleg 4 , als regelen voor ons ge-
drag aangenomen 5 hebben. Hoe gelukkig zijn de deugd^amen,
die rusten kunnen onder de bescherming van dien magtigen 6
arm, die de aarde eu de hemelen gemaakt heeft. Men kan
zich voorspoed en tegenspoed gelijkelijk 7 te nutte maken 8:
de eene zoowel als de andere komt van denzelfden Opperheer.
Matigheid, meer dan geneesmiddelen, is geschikt om ziekten
te genezen 9. Zij, die onderscheiden zijn 10 door buitenge-
wone talenten, hebb<'n buitengewone pligtcn te betrachten 11.
Wanneer wij eens met verstand 12 en naauwkeurigheid 13
de grefislijfi 14 tusschen pligt en zonde getrokkeji 15 bebben,
moeten wij die bij geene gelegenheid overtreden 16. Het ge-
luk van 't volk maakt de eer van den staatsmaji 17 uit.
Indien het uwe broeders zijn, die ondankbaar gehandeld beb-
ben , zijn zij dubbel schuldig 18. De groole verscheiden-»
1 to adhere to.
2 resolution.
3 due.
4 consideration.
5 to adopt.
6 powerful.
7 equally.
8 to make use of.
9 to cnre.
10 to distinguish one's self.
11 to perform.
12 intelligence.
13 precision.
14 lio)it.
15 to draw.
16 to transgress.
17 statesman.
18 doubly in fault.