Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
212. ENGELSCHE
(Zie ook bladz. 157 en 158.)
Sommige voegwoorden worden altijd door zekere andere voeg-
woorden gevolgd, H zij die nitgedrukt of verzwegen worden; als:
though door yet of nevertheless; — whether door or; — either
door or; — neither door nor; ~ as door as; — so door as, enz.
Though he was rich, yet for Hoewel hij rijk was, werd hij om
our sake he became poor, onzentwil arm.
"Whether he will go or not. Of hij gaan zal of niet, ik weet
I cannot tell, het niet.
She will zither send it, or Zij zal 't of zenden, of zelve
bri?ig it herself, brengen.
Neither he nor Noch hij, noch ik.
She is as amiable as her sister , Zij is even zoo beminnelijk als bare
zuster.
She is not so amiable as her Zij is niet zoo beminnelijk als hare
sister, zuster.
Men ziet nit de beide laatste voorbeelden tevens , dat men zich
in bevestigende volzinnen van .... en in ontkennende van jö. ..,
as bedient.
And wordt, even als in 't Hollandsch, alleen maar voor 't laatste
zelfstandig naamwoord geplaatst, wanneer er verscheidene op elkan-
der volgen :
My brother, cousin, uncle and Mijn broeder, neef, oom en vader,
father,
Maar wanneer both vooraf gaat, moet men and telkens herhalen:
Both John and William, and Beiden, Jan en "VVillem, en Pie-
Beter have done it *), ter hebben het gedaan.
(Zie ook bladz. 160 en 161.)
De tüsschenwerpsels: o! oh! en ah! hebbben altijd den vierden
naamval van den eersten persoon na zich; h, o mei o mij! ah
me l ach mij 1
Maar zij hebben den eersten naamval van den tweeden persoon na
zich; b. v.: o thou persecutor! o gij vervolger i o ye hyprocrites!
0 gij geveinsden!
*) Both kan eigenlijk alleen gebruikt worden wanneer men vau
twee personen spreekt: dus zou het hierboven staande gezegde als
volgt geschreven moeten worden: JoJin, William and Beter have all
done it: ondertusschen kan both hier worden gebruikt, in de ver-
onderstelling, dat de persoon, die spreekt, na de twee eersten ge-
noemd te hebben, nog den derden daarbij voegen wil.