Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
210. ENGELSCHE
In de zamengestelde tijden staat never onverschillig vóór of na het
holpwerkwoord:
He teas never seen io laugh from Sedert dien tijd heeft men hem
ihat time, nooit zien lagchen.
of:
Ee never was seen io laugh from ihat time.
Wanneer not door ihat gevolgd wordt, is 't ontkennend; maar
wanneer 't door hut gevolgd wordt, is 't bevestigend; b. v.:
l^ot that we helieved. Niet dat wij geloofden.
2iot hut that 1 say, Kiet dat ik niet zeg.
Twee ontkenningen zijn eene bevestiging: Nor did they not per-
ceive him, noch bemerkten zij hem niet, beteekent: they perceived
him, zij bemerkten hem. Bis language though inelegant, is not
ungrammaiical, zijn stijl, ofschoon niet sierlijk, U niet ontaalkun-
dig , beteekent: grammatical, is taalkundig, 't Is evenwel somtijds
beter eene bevestiging te gebruiken.
Men gebruikt wel eens oneigenlijk twee ontkenningen, in plaats
van eene ; b. v.:
I never did repent of doing good, Nooit heb ik berouw gehad over
nor shall not now, goeddoen, en zal 't ook na niet
hebben.
Dit moet zijn*:
I never did repent of doing good, nor shall T now.
De bijwoorden yet en still, nog, worden in den tegenwoordigen tijd
onverschillig gebruikt; maar in den onvolmaakt verleden' tijd moet
men already bezigen :
Be is yet, or still at home, Ilij is nog te huis;
maar:
Was he already gone away? Was bij reeds weg?
Where wordt dikwerf verkeerd gebezigd voor in which, als in;
The course, where he was already. De loop, waarin hij reeds was.
Beter zegt men :
The course, in which he already was.
Opstel over H gehruik der Bijwoorden,
180.
Wij hunnenX gelukkig leven, al zijn onze bezittingen klein;
want bet geluk hangt niet af van2 de rijkdommen. Geen vorst
"was ooit zoo bemind door zijn volk als bij; zijne vriendelijh-
1 may. 2 to depend upon.