Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST, 209
wreJcen 10. Wij hebben veel aan nw gclnk tocgebragt: doe
daarom ow' pligt, cn wpes werkzaam 11. Deze kleur zweemt
naar 12 blaauw, ik verkies eene andere. Neem wat u aan-
staat, 't is rnij onverschillig. Noch de vrees voor 13 den
dood , noch de hoop op 't leven kan bem eene oneerlijke daad
doen begaan. Gierigheid 14 en list 15 kunnen bezittingen 16
doen verkrijgen, maar geene vrienden. Z\\haalden ons over 17
om bet te doen ; maar wij hebben er nu berouw over. Dat
ontstaat 18 uit 19 deze handelwijs: hebben wij u niet lang
te voren gewaarschuwd? Wees niet langer misnoegd; gij weet,
dat dit onaangenaam is. Volharding 20 in prijzenswaardige 21
daden 22 zal al onze moeite 23 beloonen 24 en vruchten
dragen 25 hoven 26 onze verwachting 27.
lOtoavengeoD&'sselfoD. 16 estate. 22 porsoit.
11 laborious. 17 to prevail on one. 23 toil.
12 to incline to« 18 to result. 24 to reward.
13 of. 19 from. 25 to produce effects.
14 avarice. 20 perseverance. 26 beyond.
15 cunuing. 21 laudable. 27 calculation.
Z E S r);E HOOFDDEEL.
Over de Bijwoorden,
(Zie ook bladz. 121 tot 130.)
De bijwoorden vereischen eene geschikte plaats in een' volzin;
meestal staan zij voor de bijvoegelijke naamwoorden, na de bedrij-
vende en onzijdige werkwoorden, en gemeenlijk tusschen 't hulp-
werkwoord en 't werkwoord; b. v.:
He made a very sensible diS' Hij hield eene zeer verstandige rede."
course,
He spoke forcibly, and was at- Hij sprak krachtig, en werd door
tentively heard by the whole de geheele vergadering oplettend
assembly, aangeboord.
De bijwoorden van hoedanigheid staan veelal vóór 't werkwoord:
They willingly believe it. Zij gelooven 't gaarne.
We truly think it. Wij denken 't waarlijk.
Er zijn ook nog andere bijwoorden, die gemeenlijk voo'r de werk-
woorden staan; als: never, always, only, en in 't algemeen allo
bijwoorden van tijd; b. v.:
We never believed that. Wij geloofden dat nooit.
He always despised you , Hij verachtte n alt yd.
13