Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
208.
ENGELSCHE
de reden , waarom wij onze reis niet hebben uitgesteld 17. Al
waart gij zoo rijk als Croesos, indien gij geene/^a/e« 18 weet
Ie stellen 19 aan nwe begeerten, zult gij altijd arm zijn.
17 to postpone. 18 bounda. 19 to put,
178.
Het is dc daad 1 van een' dwaas, een' ander van eene
misdaad te bescbuldigen, waaraan 2 bij zelf schuldig is. Hel
is de pligt eens Christens, Gode te behagen 3, niemand Ie
henadeelen 4 , en zelfs goed aan zijne vijanden te doen. De
fortuin ontneemt 5 dikwijls de schatten 6 aati 5 de rijken ,
maar zij kan de braafheid 7 der dcugdzamen niet ivegnemen 8.
Deze man maahte zich van kant 9; bij was wanhopig 10, ea
beeft zijn buisgezin in 't ongeluk gedompeld 11. Zij schept
er vermaak in 12 mei 13 hem te spotten ; zij moest bem lie-
ver beklagen. Gij moet dit ongemerkt toelaten 14; gij weet
immers, dat strengheid dikwerf nadeelig is. De wet der natuur
verbiedt ons elkander ongelijk 15 aan te doen. Beloof nooit
een ding te doen , wanneer 't niet in uwe magt staat. Hij
willigt het in 16, daarom moet gij na van 17 de gelegenheid
gebruik maken 18. Ik zal uw' raad volgen 5 ik weel, dat
gij mij altijd ten beste 19 geraden hebt.
1 part. 8 to take away. 14 to eonnive a{,
2 of which. 9 to make away with 15 injnstice,
3 to please. one's self.
4 to hurt. 10 in despair.
5 to snatch away from. 11 to plonge into.
6 wealth. 12 to take pleasure.
7 probity. 13 in.
179.
Toen bij tot 1 zijn uiterste 2 begon te naderen 3, gal
bij eenige leekenen van berouw 4, en daarom beb ik hem alles
vergeven. Ik voorzag 5 hem van 6 geld, hij beeft daarom
veel verpligting aan mij; maar bij is ook zeer dankbaar. ISeeml
de schilderij 8 van den muur, wij zullen baar aan dien
schilder loonen. Gij beleedigt 9 mij ; maar ik zal mij op a
1 towards. 4 repentanee, 7 take down.
2 bis last; his end. 5 to snpply, 8 picture.
10 to condescend to it,
17 of.
18 to take advantage.
19 for the best.
3 to draw.
6 with.
9 to offend.