Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
206. ENGELSCHE
heerde denkhedden 18 en vooroordeelen 19, die Iiij in H
eerste gedeelte aaiKjenomen heeft 20. Ik heh veel veriiligting
aan u 21 , daar gij te mijnen voordeele 22 gesproken hebt \
ontvang dan mijn' dank voor zoo veel genomen moeite 23,
om mijne zaak te doen gelukken,
18 false opinion, 21 I feel much obliged 23 for having exerted
10 prejudice. to you. yourself so much.
20 to contract. 22 in my behalf.
175,
Zijt gij hoos op 1 ons ? Ja, niet zonder reden ; gij hebt
uwe genegenheid 2 van mij afgetrokken 3, dit bedroeft 4
mij zeer. "Wij hebben nooit naar zoo iels verlangd 5 , omdat
wij zeer wel gevoelen 6, dat het ons nadeelig zoa zijn. Wij
zijn het daarover 7 ééns 8; Iaat ons dus van iets anders spre-
ken. Ik stem toe in 9 uw voorstel 10; maar Iaat mij u eerst
verhalen, wat mij overkomen is. Ilij boet voor 11 zijne fouten;
daarom geloof ik, dat hij zijn slecht gedrag zal veranderen. Het-
geen hij praat 12 is onzin 13 ; niemand is in staat er een
enkel woord van te begrijpen. Gij heris2)t 14 altijd zijn gedrag;
wij hebben niets van hem te vreezen 15 , zoo als gij mij wil-
dot wijs maken IG. Gij zijt vóór, en ik ben tegen hem: dit
heb ik reeds lang bemerkt. Hebt gij heden de nieuwspapie-
ren 17 gelezen? Ja; de vijanden zijn verslagen 18, en vra-
gen 19 den vrede. Dit verheugt mij,
1 angry with. 8 to agree. 14 to animadvert on.
2 alTection. 9 to assent to. 15 ta apprehend from.
3 to withdraw, 10 proposal. 16 to make believe,
4 to grieve. 11 to atone for. 17 newspaper.
5 to wish for. 12 to babble. 18 defeated.'
6 to be conscious. 13 nonsense. 19 to beg for.
7 about it.
176.
Ik bob aw slecht huaiear lang genoeg verdragen 1 , ik zal
mij voor altijd van u verwijderen 2. Gij hebt eene fout ge-
schreven ; schrap dat woord uit 3. Zij bloost over 4 hare
daden; zij gevoelt nu zelve, dat zij schuldig is aaJi 5 die mis-
1 to bear with. 3 to blot out. 5 guilty of,
2 to absent one's self from, 4 to blush for.