Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
212.
ENGELSCHE
ire judge from ihat,
V^e kept away from him,
They hide themselves from us ,
I hindered him from it,
The water gushes from the foun-
tain ,
To fy from justice,
He freed me from taxes,
Flee from danger.
Knowledge flows from study,
She eloped from her hush and,
He escaped from justice ,
He exacts from every body,
I am exempt from, serving,
Exonerated from all responsa-
bilify ,
To distinguish from ,
He disengaged himself from a
promise ,
We dissent from your opinion.
You differ from me ,
He digresses from his subject.
We are freed from it,
Deduct it from ihat sum ,
He departed from his duty.
He desistedfrom his pretensions,
To deviate from truth ,
He has concealed it from me,
I concluded from it.
He alighted from his horse,
We have nothing io apprehend
from it,^
He awaked from a dream ,
That arises from yoitr negligence.
He absconds from justice.
Why do you absent yourself
from me ?
He abstains from wine ,
We have absolved him from the
accusation,
Wij oordeelen daaroit.
AVij hielden ons van hem verwijderd-
Zij verbergen zich voor ons.
Ik belette 't hem.
Het water springt uit de fontein.
Het geregt ontvlieden.
Hij bevrijdde mij van belastingen.
Vlied het gevaar.
De kunde is de vrucht der studie.
Zij liep van haren man weg.
Hij ontsnapte het geregt.
Hij p'ïrst iedereen geld af.
Ik ben vrij van de dienst.
Ontslagen van alle verantwoorde-
lijkheid.
Onderscheiden van.
Hij trok eene belofte in.
Wij zijn niet van nw gevoelen."
Gij verschilt met mij.
Hij gaat van zijn onderwerp af.
Wij ziju er van verlost.
Trek het van die som af.
Hij ging van zijn' pligt af.
Hij deed afstand van zijne eischen.'
Van de waarheid afgaan.
Hij heeft het voor mij verborgen.
Ik besloot er uit.
Hij stapte van zijn paard.
Wij hebben er niets van te vreezen.
Hij ontwaakte uit een' droom.
Dat komt voort uit uwe nalatigheid.
Ilij onttrekt zich aan het geregt.
Waarom verwijdert gij u van mij?
Hij onthoudt zich van wijn.
Wij hebben hem van do beschuldi-
ging vrijgesproken.
De volgende werkwoorden hebben off:
The wind blows off my hat.
He brings off every thing,
He carried off your daughter ,
To cast off the dogs ,
To cleave off a branch,
He cuts off their retreat,
Drink off your glass ,
He drops off,
De wind waait mijn' hoed af.
Hij voert alles weg.
Hij voerde uwe dochter weg.
De honden loslaten (op de jagt).
Een' tak afhouwen.
Hij snijdt huu den terugtogt af.
Drink uw glas uit.
Hij sterft.