Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
203
He made away with himself.
Be parts with his right,
They put up with you,
Jle strikes in wit/i you,
Hij maakte zich van kant.
Hij doet afstaod van zijn regt.
Zij verdragen
Hij volgt u na.
Een aantal werkwoorden hebben voorzetsel for na zicb; zoo als:
He accounted for that,
We answer for it,
I apologize to you for my fault.
We apply to you for that,
He asks for you ,
He atones for his fault,
I bargain for that.
To beg for peace.
He was blaw.ed for it;
She blushes for shame.
He calls for drink.
She does not care for me,
I contend for that,
1 hope for the best,
We look for her,
1 make up for my losses.
He pants for fear,
I pay for my friend.
He puts in for that post.
You have sent for me.
He sets up for an honest man,
T will stand for you,
I will stay for you ,
He thirsts for your blood,
To wait for one,
Hij legde dat uit.
"Wij staan er voor in.
Ik vraag n vergiffenis voor mijne fout
Wij vervoegen ons daartoe bij u.
Hij vraagt naar u.
Hij boet voor zijn' misslag.
Ik ben daarover aan 't handelen.
Om vrede vragen.
Hij werd daarover berispt.
Zij bloost van schaamte.
Hij roept om wat drinken.
Zij bekommert zich niet over m^
Ik twist daarover.
Ik hoop 't beste.
Wij zoeken haar.
ïk herstel mijne verliezen.
Hij beeft van angst.
Ik betaal voor mijn* vriend.
Hij staat naar dien post.
Gij hebt mij laten halen.
Hij begint ccn eerlijk man te worden
Ik zal uwe plaats houden.
Ik zal u wachten.
Hij staat naar uw leven.
Iemand wachten.
Do volgendo zijn gevolgd door 't voorzetsel from:
I shielded him from oppression.
Secured from invasion,
I screened him from punishment.
That results from his conduct.
To rescue from ruin ,
"Relieve me from all anxiety,
I released him from prison.
Refrain from drinking.
You redeemed him from slavery.
To purge from robbers.
It preserves from rust.
That originated from his negli*
gence ,
He parts from his wife,
He obtained that from me,
Ik beschermde hem tegen onder-
drukking.
Beschut tegen een* aanval.
Ik onttrok bem aan dc straf.
Dat komt voort uit zijn gedrag.
Van den ondergang redden.
Verlos mij van allen angst.
Ik liet hem los nit de gevangenis.
Onthoud u van drinken.
Gij hebt hem vrijgekocht uit de
slavernij.
Van dieven zuiveren.
Het bewaart tegen den roest.
Dat kwam voort uit zijne nalatig-
heid.
Hij verlaat zijne vrouw.
Hij verkreeg dat van mij.