Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
199
jf dog that harTcs at some hody,
lle bar leed at you,
To fire at one,
To carp at a thing,
You must connive at it,
lle always laugks at you,
Why did he scruple at it?
They shrinh at it,
I have loolced at him a longwhile,
He pointed with his finger at
it, hut 1 did not see it,
Did you rap at the door?
Why do you rail at him?
We shall work at it three or
four months,
She snapt at it, hut you did
not see it,
To scoff at a thing,
We rejoice at it,
To stare at one,
Venture at it,
We sport at it,
To scold at a servant ,
To enter at the window^,
I value it at a hundredthousand
pounds at least,
We are at a stand,
They are at an end,
To set a dog at one,
We never expeeted this at your
hand,
He did it at my command,
I am at odds with him,
I take him at his word,
He plays at cards,
I aimed at that,
We arrived at our house,
XThat dog hites at you,
She blushes at it,
To cavil at a thinq ,
To gape at a thing,
I grieved at his misjortunes,
You must not grumhle at every
thing,
We jested at it,
Marvel at nothing,
He murmurs at every thing,
The mice have nibbled at it,
Een hond, die tegen iemand blaft.
Hij voer legen u uit. .
Op iemand vuren.
Op iets wat te zeggen vinden.
Gij moet het door de vingers zien.
Hij lacht u altijd uit.
Waarom maakte hij er zwarigheid
over?
Zij zijn er bang voor.
Ik heb laog naar hem gekeken.
Hij wees er met zijn* vinger naar,
maar ik zag 't niet.
Hebt gij aan de deur geklopt?
Waarom scheldt gij hem uit?
Wij zullen er drie of vier maanden
aan werken.
Zij greep er naar, mnax gij zaagt
het niet.
Met iets spotten.
Wij verheugen er ons over.
Iemand sterk aanzien.
Waag *t maar.
Wij vermaken er ons mede.
Een' bediende bekijven.
Door 't venster binnenkomen.
Ik schat het op ten minste hon-
derd duizend pond.
Wij staan verlegen,
't Is uit roet hen.
Een' hond tegen iemand ophitsen.
Wij hadden dit nooit van uwent-
wege verwacht.
Hij deed het op mijn bevel.
Ik beu oneenig met hem.
Ik houd hem bij zijn woord.
Hij speelt kaart.
Dat bedoelde ik.
Wij kwamen aan ons huis.
Die hond bijt naar u.
Zij bloost er over.
Nietige aanmerkingen op iets maken.
Naar iets staan gapen.
Ik was getroffen over zijne onge-
lukken.
Gij moet niet overal om knorren.
Wij spotten er mede.
Verwonder u over niets.
Hij murmureert over afles.
De muizen hebben er aan geknaagd.