Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
197
c. Over de regering der Werkwoorden,
't Is volstrekt noodzakelijk, dat de leerliug op dit gedeelte der werk-
woorden al zijne aandacht vestige, terwijl men in 't Engelsch geheel
andere voorzetsels bij de werkwoorden gebrnikt dan in 't Hollandsch*
De volgende werkwoorden zijn gevolgd door 't voorstel of, het-
geen sommigen de beheersching {régime) van den tweeden naamval
noemen. (Zie ook voorzetsel of, bladz. 137 en 138, waar ver-
Bcheidene dezer werkwoorden opgenoemd worden.)
Theg would dispose of us, Zij wilden over ons beschikken.
We despaired of his recovery, Wij wanhoopten aan zijn herstel.
The army consisted of a hun- Het leger bestond uit honderd doi-
dred thousand men.
We had told him of his faults,
I bethought myself of it,
They had divested him of it,
It smells of wine.
It tastes of pepper ,
We have her eft him of all his
possessions,
SThey accuse him of rohhery,
She impeaches him of it,
We learn of him ,
Never had any man such a friend
as I have of him ,
We take it of him,
Ske heard it of your cousin,
zend man.
Wij hadden hem zijne misslageo
onder 't oog gebragt.
Ik bragt bet mij te binnen.
Zij hadden 't hem ontnomen.
Het riekt naar wijn.
Het smaakt naar peper.
Wij hebben hem van al zijne b^
zittingen beroofd.
Zij beschuldigen hem van diefstal.
Zij legt hem dit te laste.
Wij leeren van hem.
Niemand heeft ooit zulk een'vriend
gehad als ik aan hem heb.
Wij nemen 't van hem.
Zij hoorde 't van ow' neef.
Sommige dezer werkwoorden worden ook wel zonder het voorzet-
sel gebruikt, als: to accept, to approve, enz.
De volgende werkwoorden worden door H voorzetsel to gevolgd:
I betake myself to my master,
They have long aspired to it.
It amounts io a hundred ducats.
He addicted himself io all kinds
of vice ,
U^his does not answer io that,
I will apply io the governor,
That palace belongs io him.
They assumed too much to them-
selves,
Hoes not this belong to theology
{divinity) ?
I have answered {to) all the
questions hut one.
Ik neem mijne toevlugt tot myn*
meester.
Zij hebben er lang naar verlangd.
Het beloopt honderd dukaten.
Hij gaf zich aan allerlei ondeugden
over.
Dit komt niet met dat overeen.
Ik zal mij bij den gouverneur ver*
voegen.
Dat paleis behoort hem.
Zij matigden zich te veel aan.
Dchoort dit niet tot de godge-
leerdheid?
Ik heb al de vragen op ééne na,
beantwoord.