Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
196.
ENGELSCHE
en gevoelig 10 voor de onheilen 11 van anderen ! Indien liij
maar spreekt om zijne heJcioaamheden 12 ie vertoonen 13, dan
is Ilij onze aandacht onwaardig. Indien hij maar gezond is, ben
ik tevreden. Indien gij opregt 14 de waarheden van dc gods-
dienst gelooft, zoo handel naar dezelve 15. Indien gij niet
vergeeft, zal u ook niet vergeven worden. Indien bij niet spoe-
diger 16 studeert, wordt bij geen geleerde 17, Al ware hij
nog zoo groot ea magtig 18, dit gedrag zon hem verlagenX^,
10 sympathising.
11 woes.
12 ability.
13 to display.
14 sincerely.
15 act accordingly.
16 faster.
173.
17 scholar.
18 opulent,
19 to debase.
Hoewel gij bem heleedigd 1 hebt, voedt % bij geen haat 3.
Al waro hij volmaakt, hij zoude niet laatdunhend 4 zijn. Al
kondt {jij 't gevaar voorzien bebben, 't was onmogelijk bet
te vermijden. Indien gij iels beloofd bebt, zoo wees getrouwd
aan uwe verUndtenis 6. Hoe die zaak ook ajioope 7, mijn
gedrag zal onherispelifk 8 zijn. Hoewel de deugd streng 9
scbijne, zij is evenwel beminnelijk. Al waart gij geslaagd 10,
gij zoudt er welligt niet gelukkiger om 11 zijn. Indien
gij in kennis wilt toenemen 12, wees naarstig. Ik heb ge"
werkt 13 ea roij vermoeid, opdat gij op uio gemak zoudet
wezen 14. Hij weidde uit 15 over die gevaren , opdat gij
ze zoudt vermijden. Indien gij in zijn' arbeid moogt deelen 16
zoo wees dankbaar 17, en doo het blijmoedig 18. Indien
ik al bare deugden opnoemde 19 , zou 't naar vleijerij gelijk
ken 20, Indien hij niet verbeterd is 21 , is bij onbekwaam
voor dit ambt 22, Op voorwaarde dat bij kome, zal ik goed^
vinden 23 te blijven.
1 to injure.
2 to harbour.
3 resentment,
4f presumptuous.
5 faithful.
6 engagement.
7 to terminate.
8 unimpeachable.
9 austere.
10 to succeed.
11 for it; on that
account.
12 to improve.
13 to labour.
14 that thon mightst
be at ease.
15 to enlarge,
16 to share,
17 thankful.
18 cheerfully.
19 to enuoierate.
20 to look like.
21 unless he has im-
proved.
23 office.
23 to find proper.